Bijgewerkt: 21 juli 2024

Meer flexibiliteit in keuze en aanbod welzijnsinstellingen Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-09-2011

Het college van B en W van Amstelveen wil voor de subsidiëring van welzijnsactiviteiten een andere subsidiëringmethodiek met meer flexibiliteit in keuze van welzijnsinstellingen en hun aanbod.

Een voorstel tot een meer zakelijke benadering wordt uitgewerkt. De nieuwe koers in het welzijnswerk betekent, dat het college voornemens is de subsidierelatie met welzijnsinstelling van de Stichting Cardanus per 1 januari 2013 in haar huidige vorm te beëindigen.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder welzijn Jacqueline Koops (ChristenUnie): 'De nieuwe koers in het welzijnswerk komt niet uit de lucht vallen. Ons voornemen sluit aan binnen Welzijn Nieuwe Stijl dat is ingezet en inmiddels in de Amstelveense wijken vorm krijgt'


Binnen de sector maatschappelijke ontwikkelingen, waar het sociaal-cultureel en opbouwwerk toe behoren, is sprake van een verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgevers en uitvoerders. Steeds meer gemeenten houden hun subsidierelaties tegen het licht en herijken het subsidiebeleid voor wat betreft de inkoop van welzijnsactiviteiten.

B en W staan ook een meer zakelijke benadering voor en wil hier vanaf 2013 invulling aan geven. Om het juiste aanbod in te kunnen zetten bij de Amstelveense vraag moet er ruimte zijn om flexibel te reageren op beleidswijzigingen. Een nog vorm te geven zakelijke procedure moet leiden tot meer marktwerking, flexibiliteit en vrijheid in de keuze van welzijnsorganisaties en hun producten. Dit kan in de vorm van aanbesteding maar ook andere vormen zijn denkbaar zoals een openbaar subsidieprogramma.

Begin 2012 buigt de raad zich over het voorstel tot een nieuwe methodiek om welzijnsactiviteiten in de stad te organiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.