Bijgewerkt: 26 september 2021

Meer geslaagden en hogere cijfers tijdens eindexamen 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-10-2013

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar beter gemaakt dan voorgaande jaren, terwijl de eisen juist strenger waren. Het percentage geslaagden steeg met 1,6%. Op het havo en vwo is het gemiddelde cijfer ten opzichte van vorig jaar toegenomen; het vmbo heeft de verbetering van vorig jaar weten vast te houden. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

Kernvakkenregel

De laatste jaren zijn de eindexameneisen stap-voor-stap aangescherpt. Vorig jaar ging het om de eis, dat het centraal examen gemiddeld ten minste op 5,5 werd afgesloten, omdat in het verleden leerlingen zónder gemiddeld een voldoende voor het centraal examen tóch een diploma konden halen.

Dit jaar gold voor het eerst de zogeheten kernvakkenregel: op het havo en vwo mocht maar één vijf worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te borgen  en de doorstroom naar het vervolgonderwijs te bevorderen.

dekker Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Sander Dekker (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen de scholieren


Staatssecretaris Dekker is opgetogen over de resultaten: “Belangrijkste conclusie is, dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. De cijfers bij een aantal kernvakken zijn flink verbeterd, en ondanks de aangescherpte eisen zijn de slaagpercentages juist omhoog gegaan. Leerlingen en scholen hebben hard gewerkt en daardoor een goed resultaat behaald. Dat verdient een groot compliment!”

Stijging gemiddelde cijfer op havo en vwo

Bij het centraal examen in havo en vwo zien we in 2013 een verdere stijging van de cijfers ten opzichte van 2012: in het havo met 0,17 punt (vorig jaar reeds 0,15 punt) en in het vwo met 0,19 punt (vorig jaar reeds 0,14 punt).

Vooral bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde doet zich deze stijging voor: het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is bij het vak Engels in havo/vwo flink gestegen (met resp. 0,45 en 0,57 punt).

In het vwo steeg het gemiddelde eindexamencijfer voor wiskunde met 0,35 punt. De scholen en de leerlingen op havo en vwo zijn in staat geweest om in te spelen op de kernvakkenregel, waarin voor Nederlands, Engels en wiskunde hogere eisen worden gesteld.

Vmbo houdt niveau vast

In het vmbo liggen de eindexamencijfers globaal op hetzelfde niveau als in het voorgaande jaar. Aangezien de cijfers in 2012 sterk waren gestegen, wil dit zeggen, dat dit hogere niveau in 2013 is vastgehouden.

Trendbreuk

De stijging van het slaagpercentage vormt een breuk met de dalende trend die al vanaf 2008 bezig was: vooral in het vwo is er sprake van een sterke stijging. De aangescherpte eindexameneisen hebben geen effect gehad op het aantal zittenblijvers of het aantal leerlingen, dat op een ander niveau eindexamen deed. Ook is er geen effect te zien op de keuze van profielen, met andere woorden: leerlingen hebben in het algemeen geen ‘makkelijker’ vakkenpakket gekozen om de effecten van de aangescherpte eisen te verzachten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.