Bijgewerkt: 5 december 2022

Meer klagers, minder klachten over vliegverkeer in 2008

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
22-01-2009

In het gebruiksjaar 2008 - van 1 november 2007 tot 31 oktober 2008 - hebben 6.881 personen in totaal 609.617 klachten over luchtverkeer rond Schiphol bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) ingediend. Hoewel het totaal aantal klachten daarmee 4,5% minder was dan in het gebruiksjaar 2007 (637.362), steeg het aantal mensen dat een klacht indiende met 14% van 6.028 tot 6.881 personen.

Het aandeel 'veelklager', mensen die meer dan 100 klachten per jaar indienen, steeg in 2008 van 368 naar 438; zij dienden 558.771 klachten in. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2008 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).

Analyse

De jaarrapportage 2008 is de eerste rapportage die volledig door Bas is opgesteld. Net als de rapportage over 2007 is een onderscheid gemaakt tussen de meerderheid (94%) en de minderheid (6%) van mensen die een klacht indienen. De minderheid is verantwoordelijk voor meer dan 90% van alle klachten. Door het aanbrengen van dit onderscheid ontstaat een beter beeld van het klachtenpatroon. Uit de analyse blijkt, net als in voorgaande jaren, dat wijzigingen in het baangebruik leiden tot pieken in het aantal klachten.

Schiphol  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wolken boven Schiphol


De daling van het aantal klachten kan verklaard worden uit het feit dat per februari 2008 een 'veelklager' is gestopt met het indienen van klachten. Deze klager diende per jaar circa 120.000 klachten in. De stijging van het aantal klagers brengt Bas in relatie met een aantal hinderbeperkende maatregelen die op 13 maart 2008 van start gingen.

Eén daarvan is maatregel 23: een experiment met een nieuwe procedure voor het parallel starten vanaf de Zwanenburgbaan en de Polderbaan. Dit resulteerde in een toename van het aantal klagers en klachten direct ten noorden, noordoosten en zuidoosten van de Zwanenburgbaan.

Tevens was er gedurende dit gebruiksjaar sprake van een toename van het aantal klagers en klachten uit de wijk Floriande in Hoofddorp. Daar startte in november 2007 een procedure waarbij vliegtuigen de bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS-pilot 3b) nauwkeuriger vliegen en er minder spreiding optreedt. Tegenover een stijging van het aantal klachten uit Floriande stond een daling van het aantal klachten uit het centrum van Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Baanonderhoud heeft eveneens invloed gehad op de stijging van het aantal klagers en klachten. Vanwege groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, tussen 23 juni en 18 juli 2008 is in deze periode de Buitenveldertbaan vaker ingezet. Dit heeft geleid tot meer hindermeldingen uit het gebied ten oosten van de luchthaven (Amsterdam Buitenveldert, Amstelveen en Almere).

Bas

Sinds 1 juni 2007 kunnen omwonenden bij Bas terecht met vragen en klachten over het vliegverkeer rond Schiphol. Bas heeft de klachtenregistratie en informatievoorziening overgenomen van het Informatie en Klachtenbureau van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Bas is opgericht door Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland.

Bas is bij omwonenden inmiddels goed bekend. Het afgelopen jaar is een nieuw klachtenregistratiesysteem ontwikkeld, waarmee de mogelijkheid om de klachtenpatronen diepgaander kunnen worden geanalyseerd. Het nieuwe registratiesysteem is per 1 november 2008 in gebruik genomen en zal gebruikt worden voor de rapportage over het gebruiksjaar 2009. De volledige jaarrapportage 2008 staat op www.bezoekbas.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.