Bijgewerkt: 2 december 2023

Meer leraren kiezen voor een Promotiebeurs

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-10-2014

Wat kunnen pabostudenten leren van videobeelden van hun eigen stagelessen? Hoe kunnen we jongeren met een licht verstandelijke beperking beter beschermen tegen cyberpesten en oplichting via internet? Zorgt een flexibel curriculum bij technische lerarenopleidingen voor meer animo om leraar te worden? Drie onderzoeksthema´s van leraren die in aanmerking komen voor een Promotiebeurs. Vandaag 8 oktober 2014 ontvangen in totaal 29 talentvolle leraren een beurs uit handen van minister Jet Bussemaker en staatsecretaris Sander Dekker van OCW om promotieonderzoek te kunnen doen. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Lerarencongres, dit jaar op het Koning Willem I College in Den Bosch.

Foto Amstelveen
( Bron Rijksoverheid - 2013)

Jet Bussemaker, (PvdA) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een positieve ontwikkeling, omdat zij hierdoor niet alleen zelf betere leraren worden, ook profiteert hun school van die extra kennis en ervaring. Het brengt volgens de bewindslieden meer theoretische verdieping en reflectie in het onderwijs. Met als belangrijkste eindresultaat dat leerlingen straks nog beter onderwijs krijgen.

Promotietraject populair

De Promotiebeurs is gestart in 2011 en is populair onder leraren. De beurs, bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs die willen promoveren, werd voor de eerste ronde door ruim 140 leraren aangevraagd. Daarvan zijn er 29 gehonoreerd. De selectie voor de tweede rond 2014 loopt nog. Het aantal promotiebeurzen werd eerder uitgebreid door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om zo meer leraren de kans te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Sander Dekker, (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Betere leraren, beter onderwijs

Belangrijk selectiecriterium bij de ingediende promotieonderzoeken is, dat de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede komt aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris. Scholen ontvangen een rijksbijdrage om de leraar te kunnen vervangen. Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten een promotor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). NWO zorgt voor de beoordeling en selectie van de onderzoeksvoorstellen. NWO organiseert de komende tijd informatiesamenleving voor docenten die een promotiebeurs willen aanvragen.

Lerarenagenda

Vorig jaar presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda, waarin het vergroten van de carrièremogelijkheden van leraren centraal staat. De agenda kwam tot stand met input leraren zelf. Doel van de Lerarenagenda is het beroep van leraar aantrekkelijker maken door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling van leraren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.