Bijgewerkt: 24 maart 2023

Meer lokale binding ambtenaren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-08-2011

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Het college van B en W van Amstelveen wil met een stringenter personeelsbeleid streven naar een grotere lokale binding van het ambtenarenkorps dan tot het heden het geval is geweest. Dit stelt wethouder Herbert Raat (personeel, VVD) in een vraaggesprek met het Amstelveens Niewsblad.

Een ambtenaar die 's ochtends en 's avonds vijftig kilometer moet rijden eer hij thuis is, zal nooit zo'n band met de gemeente kunnen opbouwen, dan een werknemer die woont en werkt in dezelfde plaats. Zo is de overtuiging van Raat. Een hoge mate van affiniteit met Amstelveen is voor ambtenaren dus zeer gewenst. „Informatie via Wikipedia schiet te kort. Je moet weten wat er in je stad speelt, bij voorkeur omdat je dat zelf iedere dag ervaart," aldus de bestuurder, die onlangs drie jongerenwerkers heeft aangesteld die allen diep in de Amstelveense samenleving zijn geworteld.

Ook de nieuwe gemeentelijk directeur die per 1 september de driekoppige directie gaat completeren, woont alweer ruim vijf jaar in Amstelveen. Dat het geen wet van Meden en Perzen is bewijst het nieuwe hoofd communicatie, dat in Buitenveldert woont.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


'Ieder buurtje zijn eigenheid'

„Deze gemeente is zeer divers. Elk buurtje heeft zijn eigenheid. Dat betekent, dat het voor iemand die hier werkt, of wil werken het meer moet zijn dan alleen maar een baantje. Het is voor de publieke zaak." Wethouder Herbert Raat is warm pleitbezorger van een grote lokale binding onder het ambtenarenkorps.

„Binnen de directie (nu nog tweekoppig, straks weer driekoppig, HG) hebben we het er vaak over, dat de grootste kracht is, dat de individuele directeuren de stad goed kennen omdat ze hier wonen. In bepaalde functies is een sterke lokale binding van grote meerwaarde."

Raat doelt in dat verband niet alleen op de top van het ambtelijk apparaat. „Ook de professionele advisering (een belangrijke taak van het ambtelijk apparaat) wordt er zeker niet slechter van. Zeg maar gewoon beter zelfs." Raat is zelfwerkzaam geweest bij de stad Amsterdam. „Ook daar kwamen de meest briljante ambtenaren uit Den Haag. Beleidsnota's waren alle technisch oké, maar degene die ze schreef, had geen enkel gevoel bij de buurten van Amsterdam."

Toevalligerwijs heeft de liberaal nog een concreet voorbeeld uit de zijn dagelijkse praktijk: „Maandagmorgen was ik vrij en moest ik naar de stort op Legmeer. Terwijl ik m'n vuilniszakken weggooi, word ik door een andere bezoeker aangesproken over een kwestie die in zijn buurt speelt. Korte lijnen, snelle reactie. Goed voor de burgers."

Volgende week gaat het Amstelveens Nieuwsblad nader in op de rol van de lokale overheid als werkgever: 'Concurrerend op complexe arbeidsmarkt' en 'Personeelsbeleid gericht op vitaal houden gemeente'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.