Bijgewerkt: 14 april 2021

Meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen tijdens WW

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-11-2018

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden. Dat kan helpen om snel weer betaald werk vinden. Bovendien is vrijwilligerswerk van groot belang voor onze samenleving. Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI-of Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan. De regeling wordt op dinsdag 4 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.