Bijgewerkt: 26 september 2021

Meer ruimte voor fietsers in de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
18-05-2017

Het nieuwe fietspad 'Weidevogelpad' door de Bovenkerkerpolder is op 17 mei 2017 geopend. Dit fietspad is de laatste van 13 Mooi Amstelland projecten. Door deze projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten en is de natuur- en landschapswaarde vergroot. En daar profiteren de weidevogels van. Als afsluiting was er in het Dorpshuis in Nes aan de Amstel een fototentoonstelling over alle 13 projecten.

Foto Amstelveen
(Foto Rene Verleg - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Natuur en Adnan Tekin (PvdA) gedeputeerde van de provincie Noord-Holland op de fiets gaan het nieuwe fietspad in de Bovenkerkerpolder verkennen


Weidevogelpad. Een nieuw fietspad door de Bovenkerkerpolder was het sluitstuk van het programma. Met het fietspad zijn het dorpje Nes en de polder nu beter bereikbaar en is een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Het fietspad met de naam Weidevogelpad werd vandaag geopend. Adnan Tekin (PvdA is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol): 'Het is knap, dat gezien de grote druk op het gebied en de soms tegengestelde belangen 13 projecten met succes zijn uitgevoerd. Dit laat zien, dat door een goede samenwerking en gemeenschappelijke belangen veel mogelijk is. Nu kunnen meer recreanten genieten van de natuur en kunnen we de weidevogels meer veiligheid bieden.'

Goed voor recreanten én weidevogels. Door de uitvoering van 13 Mooi Amstelland projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten. Er zijn wandel-, fiets- en paardrijroutes bijgekomen waardoor de mogelijkheid om rondjes te maken vergroot is. Ook is de natuur- en landschapswaarde vergroot, bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen die goed zijn voor weidevogels. Dat het goed gaat met de weidevogels in Amstelland is bijzonder; in veel gebieden in Nederland treedt vooral achteruitgang op. Peter Bot (BBA) wethouder Natuur- en milieueducatie van de gemeente Amstelveen: 'Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd om Amstelland groen te houden, groener te maken en vooral ook beter te laten benutten door inwoners en recreanten. Ik vind, dat we daar samen goed in zijn geslaagd.'

Programma Mooi Amstelland. Het gebiedsprogramma Mooi Amstelland bestond uit achttien projecten. 13 daarvan zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Voor het gebiedsprogramma werkte de provincie Noord-Holland samen met de gemeente Amstelveen, het Hoogheemraadschap AGV, de Stichting Beschermers Amstelland, Groengebied Amstelland, Amsterdam stadsdeel zuid en de gemeente Amsterdam. Het ministerie van I&M heeft voor de uitvoering subsidie beschikbaar gesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.