Bijgewerkt: 9 december 2022

Meer valse eurobiljetten onderschept in Nederland in 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
03-02-2016

In 2015 is het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland gestegen met 37% tot 66.500. Het risico op het ontvangen van een vals biljet blijft echter laag - meldt De Nederlandsche Bank. Het is het van belang, dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van eurobiljetten. Om te helpen bij het controleren van eurobiljetten heeft DNB een ‘Echt, of vals’ app ontwikkeld voor smartphones. De app is nu zowel beschikbaar voor Apple als Android.

Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2016)

Tabel 1: Aangetroffen valse eurobiljetten (aantal in duizenden)


Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2016)

Tabel 3: Aandeel vervalsingen per coupure eerste halfjaar 2015 (in % van alle aangetroffen vervalsingen)


Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2016)

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure tweede halfjaar 2015 (in % van alle aangetroffen vervalsingen)


In 2015 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gestegen. In totaal zijn 66.500 valse biljetten onderschept en geregistreerd, een toename van 37% ten opzichte van de 48.700 valse biljetten in het jaar daarvoor. Wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten toegenomen met 7% tot 899.000 in heel 2015. Wel is sprake van een dalend aantal valse eurobiljetten in het tweede halfjaar van 2015. Verder is vergeleken met de 18 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn het aantal aangetroffen valse biljetten nog altijd gering. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures € 20 en € 50. Lees verder: Echt of vals?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.