Bijgewerkt: 12 juni 2024

Meer vandalisme in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
23-04-2010

In 2009 ondervond de bevolking van 15 jaar en ouder 6,3 miljoen delicten. Dit aantal ligt 0,4 miljoen hoger dan in het jaar daarvoor. De stijging is vooral toe te schrijven aan meer vandalisme.

Het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een delict veranderde echter nauwelijks. Bijna 27 procent gaf eind 2009 aan in de voorgaande 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Eind 2009 gaven Nederlanders aan zich even onveilig te voelen als in 2008.

Dit zijn enkele resultaten uit de Landelijke Rapportage van de Integrale Veiligheidsmonitor 2009 (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

De toename van het aantal delicten doet zich vooral voor bij vandalisme zoals beschadiging van of diefstal vanaf auto’s en overige vernielingen, bijvoorbeeld aan de buitenkant van de woning of in de tuin. Deze delicten namen in totaal met bijna een kwart miljoen toe tot ruim 2,8 miljoen in 2009. Het aantal gewelds- en vermogensdelicten, waaronder inbraak en autodiefstal, bleef vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Eind 2009 gaf bijna 27 procent van de ondervraagde personen aan in de 12 voorgaande maanden slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Hiermee ligt dit aandeel op een vergelijkbaar niveau als in 2008. Ook voor de afzonderlijke delictsoorten bleef het aantal slachtoffers vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar.

Het algemene gevoel van onveiligheid in Nederland is niet veranderd. Ruim één op de vier respondenten (26 procent) gaf eind 2009 aan zich wel eens onveilig te voelen. Dit is vrijwel evenveel als eind 2008. In politieregio’s met een overwegend sterk stedelijk karakter voelen naar verhouding meer mensen zich onveilig dan de bevolking van Nederland als geheel.

Amsterdam-Amstelland

In Amsterdam-Amstelland voelt men zich het meest onveilig. Meer dan één op de drie inwoners (35 procent) van deze politieregio gaf aan zich wel eens onveilig te voelen. Ook in de politieregio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond ligt dit aandeel rond de 30 procent.

In deze politieregio’s is meestal ook sprake van een hoger percentage slachtoffers. Het omgekeerde geldt vaak in politieregio’s met geen of weinig stedelijk karakter. Deze patronen hoeven niet altijd te kloppen voor specifieke steden of gebieden binnen de politieregio’s.

Bijna twee van de drie ondervonden delicten (64 procent) vindt plaats in de eigen buurt. Dit aandeel ligt met 62 procent iets hoger dan in 2008. Ook de onveiligheidsgevoelens van de inwoners over hun eigen buurt zijn toegenomen. Eind 2009 zei 17 procent van de ondervraagden zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, in 2008 was dit ruim 15 procent. Inwoners voelen zich vooral onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansgelegenheden of op treinstations.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.