Bijgewerkt: 20 mei 2024

Meer vluchtelingen komen uit Oekraïne naar Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-10-2022

Sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari 2022  worden er in Nederland ruim 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Volgens de scenarioschets die Clingendael in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd heeft, zal het conflict in Oekraïne nog een tijd voortduren. Daarom moet er rekening mee gehouden worden dat aantallen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland zullen blijven komen.

En dat een relatief klein deel van hen op korte termijn kan terugkeren vanwege het onduidelijke verloop van de oorlog. Dit scenario en het feit dat de Europese Commissie op 14 oktober 2022 heeft aangekondigd de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar te verlengen, maakt het aannemelijk dat opvang in Nederland nog aanzienlijke tijd nodig is.

Foto Amstelveen
(Foto ©RVD Valerie Kuypers en Martijn Beekman - 2022)

Eric van der Burg (VVD) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Om die reden is het noodzakelijk beleidskeuzes te maken voor de midden- en lange termijn die rekening houden met dit langere verblijf. Ook is het belangrijk om vluchtelingen uit Oekraïne en de Nederlandse samenleving duidelijkheid te geven over het langetermijnbeleid ten opzichte van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit wordt ook benadrukt in de signalering Tijdelijke bescherming voor Oekraïense ontheemden op de langere termijn van de Adviesraad voor Migratie (ACVZ) die onlangs is verschenen. Op basis van bovengenoemde onderzoeken heeft het kabinet besloten dat het belangrijk is de zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse maatschappij van vluchtelingen uit Oekraïne te bevorderen.

Bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Door zelfredzaamheid en participatie te bevorderen kunnen vluchtelingen uit Oekraïne deelnemen aan onze maatschappij via bijvoorbeeld werk of onderwijs. Ook leggen Oekraïners die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een beperktere druk op de sociale voorzieningen in ons land.

Tevens kunnen zij bij terugkeer naar Oekraïne de vaardigheden en ontwikkeling die zijn opgedaan tijdens hun verblijf in Nederland ingezet worden bij de wederopbouw van dat land.  Denk bij zelfredzaamheid aan het vinden van werk dat meer in lijn is met eerdere werkervaring en behaalde diploma’s. Bij participatie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan doorstroom van Oekraïense kinderen naar het Nederlandse onderwijs. De komende periode werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de betrokken departementen aan het verder uitwerken van mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om participatie en zelfredzaamheid te bevorderen. Hierover volgt voor het einde van het jaar meer informatie.

Door de voortdurende oorlog in Oekraïne worden volgens gegevens van UNHCR 7,67 miljoen ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De buurlanden vangen de meesten van hen op, sommigen van hen reizen verder door binnen de Europese Unie, onder meer naar Nederland. Er zijn tot op heden 80.540 Oekraïners ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Er zijn 11.210 uitschrijvingen van Oekraïners uit de BRP geregistreerd. Daarnaast zijn er 6.610 ontheemden uit Oekraïne met een andere nationaliteit ingeschreven in de BRP waarvan er 360 zich weer hebben uitgeschreven. De instroom bedraagt ongeveer 750 Oekraïners per week. Op dit moment verblijven 61.256 ontheemden uit Oekraïne in de noodopvang en 150 in de crisisnoodopvang.1 Dit leidt tot een bezettingsgraad van 96% in de noodopvang. Lees ook: Tweede Kamerstuk Verzamelbrief opvang Oekraïne 14 oktober 2022 (pdf 11 pagina’s)


Понад 80 000 біженців з України були прийняті в Нідерландах з моменту нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року. Згідно зі сценарним ескізом, підготовленим Клінгендейлом для Міністерства юстиції та безпеки, конфлікт в Україні триватиме ще певний час. Тому слід враховувати, що кількість біженців з України продовжуватиме прибувати до Нідерландів.

Foto Amstelveen
(Foto ©RVD Valerie Kuypers en Martijn Beekman - 2022)

Ерік ван дер Бург (VVD), державний секретар з питань Юстиції та Безпеки


І що відносно невелика частина з них може повернутися в короткостроковій перспективі через незрозумілий перебіг війни. Такий сценарій, а також той факт, що 14 жовтня 2022 року Європейська Комісія оголосила про продовження Директиви про тимчасовий захист на один рік, робить вірогідним, що прийом в Нідерландах буде потрібен ще протягом тривалого часу.

З цієї причини необхідно робити середньо- та довгостроковий політичний вибір, який би враховував це більш тривале перебування. Важливо також надати біженцям з України та нідерландському суспільству ясність щодо довгострокової політики стосовно біженців з України. На цьому також наголошується у нещодавно опублікованому звіті Консультативної ради з питань міграції (ACVZ) "Тимчасовий захист для українських переміщених осіб у довгостроковій перспективі". На основі вищезазначених досліджень, уряд вирішив, що важливо сприяти самозабезпеченню та участі в нідерландському суспільстві біженців з України.

Сприяти самодостатності та участі. Сприяння самодостатності та участі дозволяє біженцям з України брати участь у житті нашого суспільства, наприклад, через роботу або освіту. Також українці, які можуть себе забезпечити, менше тиснуть на соціальні служби в нашій країні.

Крім того, коли вони повернуться в Україну, навички та розвиток, отримані під час перебування в Нідерландах, можуть бути використані для відбудови країни. Для самозабезпечення розгляньте можливість пошуку роботи, яка б більше відповідала попередньому досвіду роботи та отриманим дипломам. Для участі подумайте, наприклад, про просування українських дітей до голландської освіти. У найближчий період Міністерство юстиції та безпеки працюватиме з відповідними відомствами над подальшим опрацюванням можливих заходів, які можуть бути вжиті для сприяння участі та самодостатності. Більш детальна інформація про це буде надана до кінця року.

У зв'язку з війною, що триває в Україні, за даними УВКБ ООН, 7,67 млн. переміщених осіб прийнято з України. Більшість з них приймають сусідні країни, деякі з них подорожують далі в межах Європейського Союзу, в т.ч. до Нідерландів. На сьогоднішній день в системі базової реєстрації осіб (БРП) зареєстровано 80 540 українців. Зареєстровано 11 210 зняття українців з обліку в БПР. Крім того, 6 610 переселенців-українців інших національностей були зареєстровані в БРП, 360 з яких повторно знялися з реєстрації. Приплив становить близько 750 українців на тиждень. Наразі 61 256 переміщених осіб з України проживають у тимчасовому притулку та 150 - у кризовому тимчасовому притулку.1 Це призводить до того, що рівень заповнюваності тимчасового притулку становить 96%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.