Bijgewerkt: 3 december 2021

Meer vraaggericht welzijnswerk in wijkcentrum 'De Bolder'

Nieuws -> Cardanus

Bron: Sichting Cardanus
26-04-2011

'Laat zien als organisaties en bewoners wat je doet in de wijk, vernieuw wijkcentrum 'De Bolder' en creëer ongedwongen bewonersnetwerken op kleine schaal.' Deze punten zijn genoemd op de wijkbijeenkomst van 20 april 2011 door bewoners en organisaties in de wijk Groenelaan. Acties waarvan bewoners menen dat deze ertoe leiden, dat de wijk aantrekkelijk blijft. 

bolder  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Wijkcentrum 'De Bolder' in Groenhof


Op de bijeenkomst presenteerden Cardanus en Vita hun bevindingen na diverse gesprekken met  bewoners en organisaties over de eigen woon- en leefomgeving. Waar liggen kansen en waar zijn uitdagingen die opgepakt moeten worden. In deze gesprekken werd opnieuw bevestigd: De Bolder heeft een belangrijke functie in de wijk waar veel ouderen wonen. Maar zou naast een belangrijke ontmoetingsplek voor ouderen ook een plek moeten worden waar de hele buurt zich thuis voelt zodat de betrokkenheid tussen jong en oud wordt vergroot.

Op de bijeenkomst zijn ideeën geïnventariseerd. Welke verbeteringen  zijn nodig:  1. Zorg voor heldere informatie

  2. Door activiteiten en informatie  goed zichtbaar te maken krijgen buurtbewoners een beter beeld van de buurt en kunnen zij die kennis weer toepassen in hun praktijk. 

  3. Maak van De  Bolder een aantrekkelijk wijkcentrum

  4. De mogelijkheden van de Bolder worden onvoldoende benut. Gelegen op een prachtige en centrale locatie kan de ontmoetingsfunctie veel beter uitgebuit worden. En laten we deze kans  nu pakken.

  5. Zoek en ondersteun  belangrijke sleutelfiguren


Veel bewoners zijn al actief in en voor de wijk. Maar hebben ook niet alle antwoorden paraat, of oplossingen voorhanden. Zorg voor een zetje en steuntje  in de rug, maar….. “ hou ‘t wel klein , liever een contactpersoon per flat dan een groot feest in de straat” . 

Cardanus en Vita gaan aan de slag. Dat kan ook, omdat veel betrokkenen de ideeën toejuichen en willen meewerken aan de uitvoering. Ook bij de uitvoering blijven wij bewoners en ondernemers betrekken.

Heeft u een suggestie, of een idee voor de wijk, uw buurt, uw straat? Wilt u meedoen? Aarzel niet en deel uw plan; bij voorkeur via e-mail bij l.voorrips@vitawelzijnenadvies.nl, sbouma@cardanus.nl, of WNS@cardanus.nl Lees meer over: Welzijn Nieuwe StijlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS