Bijgewerkt: 17 april 2024

Meerjarige scholingstrajecten in Amstelveen bij uitkering Participatiewet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2020

De gemeenteraad van Amstelveen heeft de re-integratieverordening gewijzigd. Door deze aanpassing kunnen meerjarige scholingstrajecten worden ingezet voor inwoners die een baan zoeken.

Met het aanpassen van de verordening geeft de gemeente invulling aan de motie 'Maatwerk voor meer kansen op werk' die op 12 juni 2019 door alle gemeenteraadsfracties gezamenlijk is ingediend. Die aanpassing komt in corona-tijd goed van pas. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen: 'Ook Amstelveen wordt economisch geraakt door de coronacrisis. Een steeds groter aantal inwoners zit zonder werk of inkomen. Door de aanpassingen aan deze verordening kunnen we inwoners een meerjarige opleiding laten volgen als dat nodig is. Zo kunnen mensen zich omscholen naar sectoren waar kansen liggen. Want ondanks de crisis zijn er ook nog vacatures. Inwoners kunnen dan ook nog steeds terecht bij het Werkplein van de gemeente voor een baan of een opleiding.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en InkomenIn het gemeentelijke beleid zal nadrukkelijker worden opgenomen dat de inzet van re-integratie-instrumenten niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. De gemeente zet leerwerkstages alleen in als duidelijk is dat dit niet ten koste gaat van een baan van iemand anders. Voor individuele ondersteuning bij het zoeken naar werk en/of opleidingen kunnen mensen nog steeds terecht op het Werkplein AA (Amstelveen-Aalsmeer). Kijk voor meer informatie www.werkpleinaa.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.