Bijgewerkt: 21 maart 2023

Meevaller 260000 euro

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-04-2005

De lokale overheid heeft een eenmalig budgettaire meevaller van €260.000,-, die dit jaar zal worden verantwoord.

Dit blijkt uit de maart circulaire 2005 van het gemeentefonds. De meevaller omdat de voor het gemeentefonds relevante rijksuitgaven per saldo een fractie lager zijn uitgevallen dan werd verwacht in het voorjaar van 2004.

Meevallers waren er onder andere op de begrotingen van de ministeries van OCW en financiën. De lagere rijksuitgaven worden verrekend met de zogenoemde behoedzaamheidreserve van het rijk. Een en ander leidt voor Amstelveen tot een nabetaling van het rijk van € 873.000,-. In de gemeentelijk begroting 2004 is rekening gehouden met een uitkering van 75 procent van de behoedzaamheidreserve tot een bedrag van € 613.000,-.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.