Bijgewerkt: 26 september 2021

Mensen in Noord-Holland zijn iets welvarender

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
13-10-2016

De provincie Noord-Holland heeft een 'dashboard Welvaart en Welzijn' ontwikkeld. Daaruit blijkt onder andere, dat de Noord-Hollander ten opzichte van de gemiddelde Nederlander een fractie rijker is, dat er in Noord-Holland minder eigen woningen zijn, maar dat de gemiddelde waarde daarvan hoger ligt dan in de rest van Nederland. Het dashboard is ontwikkeld om bepaalde economische effecten op welvaart en welzijn in Noord-Holland te kunnen monitoren.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2016)

Het dashboard Welvaart en Welzijn. De blauwe lijnen geven per indicator de relatieve score weer van Noord-Holland ten opzichte van Nederland. De binnenste rode cirkel geeft het niveau weer van Nederland


Het dashboard Welvaart en Welzijn is onderdeel van de Economische Uitvoeringsagenda (pdf 44 pagina’s, 16 MB) van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Zaken als werkgelegenheid, opleidingsniveau en een prettige leefomgeving hebben een aantoonbaar effect op welvaart en welzijn. Ons economisch beleid draagt daar op een gerichte manier aan bij.”

 Voor de periode 2016 - 2019 trekt de provincie € 90 miljoen uit om de Noord-Hollandse economie duurzaam aan te jagen. In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om (duurzame) innovaties van het midden- en kleinbedrijf te helpen ontwikkelen. Voor maatregelen die bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar en voor herstructurering in de glastuinbouw bijna € 10 miljoen.

Het dashboard Welvaart en Welzijn laat in één oogopslag zien, hoe Noord-Holland ten opzichte van de rest van Nederland scoort op het gebied van economie, demografie, wonen, inkomen en vermogen, werk, opleiding, levensgeluk, milieu & leefomgeving. De provincie loopt hiermee vooruit op de ontwikkeling van een monitor Brede Welvaart door het CBS, zoals in april 2016 door de parlementaire onderzoekscommissie Grashof is geadviseerd aan het kabinet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.