Bijgewerkt: 26 november 2022

Met de vernieuwde Mediawet neemt de creatieve competitie toe

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-08-2015

Producenten en andere partijen buiten de publieke omroep zijn niet langer afhankelijk van de erkende omroepen. Hierdoor krijgen innovatieve ideeën meer kans en neemt de creatieve competitie toe. Voor het eerst komt er voor buitenproducenten de mogelijkheid om direct programmavoorstellen in te dienen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Verder krijgt de NPO een stevige onafhankelijke rol ten opzichte van de omroepen. Dit is het gevolg van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Mediawet, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens staatssecretaris Dekker (Media) is het essentieel, dat de publieke omroep moderniseert. Zodat de NPO de onderscheidende, innovatieve en slagvaardige publieke omroep van de toekomst kan worden. Dekker: “De luiken moeten open in het nu zo gesloten bestel. Bijna iedere dag zien we nieuwe media initiatieven opkomen. Niet alleen in Nederland, maar ook vanuit andere landen in Europa en Amerika vechten partijen om de aandacht van de kijker en de luisteraar. Er is steeds meer concurrentie. Daar moet de publieke omroep op inspelen.”

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sander Dekker, (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Meegaan in het veranderende medialandschap is noodzakelijk, maar niet genoeg. De publieke omroep is en blijft alleen relevant als de NPO zich onderscheidt. Dekker: “De programma’s van de publieke omroepen moeten er toe doen. Zodat kan worden gerechtvaardigd, waarom het met publiek geld wordt gemaakt. De kracht van de publieke omroep is, dat ze programma’s maken die anders niet zouden worden gemaakt. Ze zijn er niet om dunnetjes over te doen, wat je bij de commerciëlen ook al voorbij ziet komen.”

Het wetsvoorstel scherpt de taakopdracht van de publieke omroep aan. De kerntaak van de NPO wordt beperkt tot educatie, informatie en cultuur. Dat betekent, dat amusement als doel op zich wordt geschrapt. Wel kan het ondersteunend zijn als middel om educatieve, informatieve en culturele programma’s voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. In dat geval draagt het immers bij aan de kerntaak.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd het publieke mediabestel in drie stappen te hervormen. De eerste stap was het verminderen van het aantal omroepverenigingen, de tweede bestond uit bezuinigingen en met het aanbieden van de wijzigingen in de Mediawet wordt nu de derde stap gezet. Hiermee is de richting bepaald en heeft de NPO de kans om in de toekomst relevant te blijven. Lees ook: Nader rapport voorstel van wet tot wijziging Mediawet 2008 (pdf 10 juli 2015, 12 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.