Bijgewerkt: 25 juli 2024

Met elkaar aan de slag in de wijken van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-11-2012

Een samenleving, waarin bewoners problemen zelf en met elkaar oplossen, dat is waar het College van B en W van Amstelveen naar streeft. Daarom is het belangrijk dat wijkbewoners elkaar kennen en - waar nodig – helpen.

Daarom stimuleert het college sociaal maatschappelijke initiatieven die daaraan bijdragen. In het uitvoeringsplan 'Bewoners aan zet' staan uitgangspunten en voorwaarden om dit te vergroten. Het uitvoeringsplan is vandaag door het college vastgesteld.

Bewoners staan centraal in het uitvoeringsplan. Zij adviseren via – nog op te richten – bewonersinitiatiefgroepen over activiteiten in een wijk(centrum). Zo ontstaat een ‘vraaggericht’ activiteitenprogramma voor en door bewoners. Een algemeen uitgangspunt daarbij is dat de activiteiten in elke wijk een sociaal maatschappelijk karakter hebben. Het aanbod van de welzijnsactiviteiten kan per wijk anders zijn, omdat het uitvoeringsplan is gebaseerd op een wijkgerichte aanpak.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens de raadsvergadering op 7 november 2012


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) is verantwoordelijk voor welzijn in Amstelveen: “Het uitvoeringsplan is een concrete stap naar een samenleving waarin bewoners meer zelf organiseren; met en voor elkaar. De gemeente krijgt bij de uitvoering steeds meer een ondersteunende rol.

Om te zorgen, dat de kwaliteit en continuïteit van het welzijnswerk goed blijft, is professionele ondersteuning en begeleiding aanwezig in een wijk(centrum). Verder biedt het uitvoeringsplan ook ruimte voor bewoners die meer verantwoordelijkheden en taken op zich willen nemen en niet alleen willen adviseren over activiteiten.”

Om te zorgen, dat de bewonersinitiatiefgroepen daadwerkelijk van de grond komen, is een ‘aanjager’ nodig. Wethouder Koops: “Het is de bedoeling, dat in Amstelveen acht initiatiefgroepen worden opgericht. De deelnemers adviseren namens wijkbewoners over de invulling van het activiteitenprogramma vanaf 2014. Om dit in goede banen te leiden, starten deze week José ten Kroode en Jeroen Weekenborg als aanjagers. In deze tijdelijke rol zijn zij aangesteld om bewoners te mobiliseren die activiteiten willen organiseren om sociale samenhang in een buurt of wijk te versterken.”

Het uitvoeringsplan 'Bewoners aan zet' is op verzoek van de gemeenteraad opgesteld. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het plan tijdens de raadsvergadering op woensdag 12 december 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.