Bijgewerkt: 26 september 2021

Milieuverordening NH ter inzage

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
11-02-2008

De provincie Noord-Holland wil de Provinciale Milieuverordening herzien. De belangrijkste wijzingen betreffen bodemsanering, het zonebeheer industrielawaai en de regeling voor de milieueffectrapportage (mer) voor het Waddengebied. De ontwerptekst ligt tot 24 maart ter inzage.

De verschillende provincies hebben afgesproken de milieuverordeningen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast is een aantal artikelen uit de PMV geschrapt die niet meer van toepassing waren. Andere zijn aangepast vanuit de behoefte tot deregulering. Hierdoor is de verordening beter leesbaar geworden.

Provinciale Milieuverordening (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.