Bijgewerkt: 21 februari 2024

Minder woningen voor beroepsgroepen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-03-2006

De gemeente wil het aantal woningen dat het dit jaar beschikbaar stelt voor zogenoemde doelgroepen, terugbrengen naar 21. Vorig jaar waren dertig huizen voor werknemers in de zorg, het onderwijs en de politie en brandweer beschikbaar.

De onderwijssector, die vorig jaar weinig huisvestingsproblemen kende, verwacht dit jaar 22 woningen nodig te hebben en heeft derhalve, tevergeefs, voor meer woningen gepleit. De regeling is er voor bedoeld om huisvestingsknelpunten in bepaalde sectoren met voorrang op te lossen.

De gemeente vindt een vermindering verdedigbaar omdat in 2005 „een beperkt beroep op de regeling is gedaan" en omdat dit jaar „de druk op de woningmarkt erg groot zal zijn ten gevolge van stadsvernieuwingsoperaties." Uit een evaluatie blijkt dat er sprake is van een teruglopend gebruik van de beroepsgroepenregeling.

In 2003 werden 29 urgenties verleend, in 2004 22 en in 2005 nog maar dertien. De gemeente heeft december 2005 een enquête uitgezet onder scholen, zorginstellingen, brandweer en politie, waarin de belangstelling werd gepeild. De scholen reageerden massaal, van de zorg ruim de helft en brandweer en politie reageerden niet.

Uit de reacties blijkt dat de problematiek van onvervulde vacatures in de zorg veel groter is dan in het onderwijs. Opvallend is daarentegen dat de zorgsector het noodzakelijke beroep op de regeling veel bescheidener inschat: zij verwacht voor ongeveer acht procent (124 vacatures tegen tien woningen) van de vacatures een beroep te doen op de regeling, terwijl de onderwijssector voor ruim veertig procent (54 vacatures tegen 22 huizen) verwacht een beroep te moeten doen.

De lokale overheid stelt voor om tien woningen voor de zorgsector te reserveren, tien voor het onderwijs en één voor brandweer en politie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.