Bijgewerkt: 13 juli 2024

Minder bedrijven in Nederland failliet in 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
16-01-2016

In december 2015 zijn er 5 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de drie voorgaande maanden steeg het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2015 bekend. Afgelopen jaar zijn 5.266 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is ruim een vijfde minder dan in 2014 en het laagste niveau in 7 jaar.

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna was er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Daarna liep het aantal faillissementen echter weer op. Of hiermee de trend omslaat, is moeilijk te zeggen. De ontwikkeling van het aantal faillissementen gaat met horten en stoten.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Aantal failliet verklaarde particulieren naar provincie


Ook minder failliet verklaarde particulieren in 2015. Het aantal faillissementen onder particulieren (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak) is in 2015 met ongeveer een derde afgenomen tot 2 046. Dat is het laagste niveau na 2000. Onder de 2 046 faillissementen waren 730 particulieren met een eenmanszaak. Samen met de 5 266 failliet verklaarde bedrijven en instellingen komt het totaal aantal faillissementen in 2015 uit op 7 312. Dat is bijna een kwart minder dan in 2014 en het laagste aantal in 7 jaar. De daling van het aantal faillissementen van de afgelopen twee jaar in Nederland gaat samen met het economisch herstel in 2015.

Sterke daling faillissementen in de industrie. Net als in 2014 zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 1 119. In de groothandel waren er 573 faillissementen en in de detailhandel 435. Daarna volgt de financiële dienstverlening met 938 faillissementen. In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Het sterkst was de daling in de industrie. Het aantal uitgesproken faillissementen daalde van 515 in 2014 naar 350 in 2015. Dat is een daling van 32 procent.

In de specialistische zakelijke dienstverlening, waaronder advocaten-, accountancy-, architecten- en reclamebureaus, nam het aantal faillissementen af met 29 procent. Ook in de handel daalde het aantal faillissementen, met 21 procent, aanzienlijk. In de bouw ten slotte daalde het aantal faillissementen met 18 procent. Dat houdt mogelijk verband met de aangetrokken woningmarkt.

In alle provincies minder bedrijven failliet. In 7 provincies daalde het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen sterker dan gemiddeld in Nederland. Het grootst was de daling in Friesland, namelijk 38 procent. In Utrecht was de afname met 3 procent het kleinst. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In deze provincies bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 17, 25 en 18 procent.

Meeste particulieren failliet in Overijssel. Per 10 000 inwoners werden vorig jaar 1,2 particulieren failliet verklaard. In Overijssel, Drenthe en Gelderland werden per 10 000 inwoners respectievelijk 2,0, 1,6 en 1,4 personen failliet verklaard. In de provincies Utrecht, Friesland en Zeeland lag het aantal faillissementen juist lager met 0,8 persoonlijke faillissementen per 10 000 inwoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.