Bijgewerkt: 27 juni 2022

Minder bezuinigingen op huishoudelijke hulp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-04-2013

Op 24 april 203 hebben kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden hun handtekening onder een akkoord over de zorg gezet. Partijen spraken onder meer af, dat het kabinet 40% bezuinigt op het budget voor hulp bij het huishouden. In het regeerakkoord was nog sprake van 75%. Verder spraken ze af, dat de dagbesteding en de persoonlijke verzorging volgend jaar overeind blijven. Mensen met een licht verstandelijke handicap en (zware) gedragsproblemen blijven onder de AWBZ vallen. Wat betekent het akkoord voor gemeenten?

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops: “Het zorgakkoord komt erop neer, dat het kabinet minder bezuinigt op zorgtaken, zoals hulp bij het huishouden dan voorzien. Dat is goed nieuws, maar geen reden tot gejuich zoals het kabinet doet. We moeten per 2015 immers nog steeds 40% bezuinigen op het budget voor huishoudelijke hulp. Dat blijft fors, want mensen moeten langer thuis blijven wonen en hun aantal groeit. De vraag naar hulp bij het huishouden zal dus alleen maar toenemen. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten deze mensen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zelfstandig te wonen. We hebben nu iets meer (financiële) armslag, maar het blijft een enorme uitdaging.

Goed nieuws is, dat het Rijk in 2014 doorgaat met de dagbesteding. Per 2015 neemt de gemeente deze taken over. Er was sprake van een vacuüm in 2014, waar de gemeente en de zorginstellingen zich grote zorgen over maakten. Dat probleem is opgelost. We hebben overigens voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen uit Den Haag. Het Sociaal Akkoord van twee weken geleden en het Zorgakkoord van nu betekenen, dat we onze plannen fors moeten aanpassen. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen op onze nieuwe taken.”

De toekomst van zorg, welzijn, werk en inkomen in Amstelveen

Komende jaren krijgt de gemeente er nieuwe taken van het Rijk bij. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg, de ondersteuning en verzorging van ouderen en chronisch zieken en deelname aan de arbeidsmarkt van mensen voor wie het moeilijk is betaald werk te vinden.

De nieuwe taken zijn ook een forse bezuiniging van het Rijk. Uitgangspunt van de gemeente is, dat mensen die zorg nodig hebben daar op moeten kunnen rekenen. De gemeente zal zich hiervoor inzetten, maar er wordt ook meer verwacht van inwoners zelf. Samen met vrijwilligers, organisaties, bewoners en professionals moet de gemeente ervoor zorgen dat leven en ouder worden in Amstelveen goed blijft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.