Bijgewerkt: 28 november 2022

Minder leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
05-02-2018

Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is gedaald met bijna 200 leerlingen. Ook het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs daalde met 125 leerlingen. Dat meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MOCW - 2017)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


De groei in het speciaal onderwijs bestaat vooral uit leerlingen tot en met 7 jaar. Het gaat daarbij met name om meer leerlingen in cluster 2 - dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis - dat niet onder het stelstel passend onderwijs valt. Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft lager dan in 2014 met de invoering van passend onderwijs. 'Uiteindelijk gaat het erom, dat leerlingen, naar welke school ze ook gaan, de juiste ondersteuning krijgen,'- aldus minister Slob.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.