Bijgewerkt: 2 december 2022

Minder sociale huurwoningen verhuurd in de regio

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
16-04-2012

Nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de maak

Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2011 opnieuw gedaald. Dit is de belangrijkste conclusie uit de rapportage ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2011’.

In 2011 hebben 12.617 sociale huurwoningen (corporatiewoningen) een nieuwe huurder gekregen in de Stadsregio Amsterdam. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2010. In 2010 werden 13.949 sociale huurwoningen verhuurd in de Stadsregio Amsterdam. Ten opzichte van 2006 zijn er in 2011 ruim 4000 woningen (25 %) minder beschikbaar gekomen voor nieuwe huurders. In de stadsregio staan zo’n 270.000 sociale huurwoningen.

donjon Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Sociale huurwoningen in Westwijk, Amstelveen


In 2011 zijn 2.807 studentenwoningen via Studentenwoningweb verhuurd in de Stadsregio Amsterdam, dit is een daling van 9 procent ten opzichte van 2010. De inschrijfduur voor starters is gestegen van 7,9 jaar in 2010 naar 8,2 jaar in 2011. Voor doorstromers is bij acceptatie van een sociale huurwoning de gemiddelde woonduur 17,3 jaar, net als in 2010.

De helft van de actief woningzoekenden heeft tussen de 1 en 7 keer op een woning gereageerd, 17% tussen de 8 en 14 keer en 34% heeft meer dan 14 keer gereageerd. De woon- en inschrijfduur geven geen goed beeld van de periode die een woningzoekende daadwerkelijk op zoek is naar een andere woning, de zoektijd geeft een realistischer beeld.

De zoektijd bestrijkt de periode tussen de datum waarop de woningzoekende voor het eerst heeft gereageerd via WoningNet en de datum waarop een woning wordt geaccepteerd. Voor doorstromers is de zoektijd gemiddeld 15 procent van de woonduur (2,7 jaar in 2011) en voor starters gemiddeld 52 procent van de inschrijfduur (4,3 jaar).

In 2011 werd er gemiddeld 123 keer op een sociale huurwoning ingeschreven, 22 keer minder dan in 2010. Daarmee wordt de stijgende lijn die te zien was vanaf 2006 doorbroken. Het aantal actief woningzoekenden (degenen die reageren op aangeboden woningen) is met 13% afgenomen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat woningzoekenden met een bruto gezinsinkomen boven € 33.614 niet meer op woningen tot € 652,52 kunnen reageren.

In 2011 hebben de corporaties 94% van hun woningen in de Stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens. Om kansen te bieden aan alle woningzoekenden en de doorstroming te bevorderen, werken de gemeenten in de stadsregio en de corporaties op dit moment aan wijziging van de regels voor het toewijzen van woningen.

Zo zijn er plannen om een klein percentage van de vrijkomende woningen via loting toe te wijzen en om de eis van regionale binding te laten vervallen. Een huishouden zou dan niet meer in de regio hoeven te wonen of werken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Kleine gemeenten krijgen in dat geval wel de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan hun eigen inwoners.

De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad en de Stadsregio Amsterdam. Het volledige rapport is op de website van de Stadsregio Amsterdam te downloaden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.