Bijgewerkt: 22 februari 2024

Minima krijgen kerstgratificaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-10-2008

De overheid geeft Amstelveense minima dit najaar twee gratificaties. Het gaat om de gemeentelijke premievergoeding van de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering AV Gemeente Top voor de maanden november en december 2008. Daarnaast ontvangen minima een eenmalige kerstpremie van € 50 van de rijksoverheid.

Het college van B en W gaat deze kerstperiode de collectieve aanvullende ziektekostenpremie aan huishoudens met een minimuminkomen op zich nemen. Vorig jaar vond de vergoeding in december ook al plaats. Het college heeft dit jaar voldoende budget om niet één maand te compenseren maar twee: november en december.

De premievergoeding is beschikbaar voor deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering ‘AV gemeente Top’ van Zorg en Zekerheid. Klanten worden in november schriftelijk bericht over de meevaller van twee keer € 24,98 per verzekerde. De gemeente betaalt in november en december de premies rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Wethouder Groot is tevreden dat de gemeente het extraatje ook voor de maand november kan aanbieden. ‘We hopen dit volgend jaar te kunnen herhalen’.

De rijksoverheid stelt in december een financiële meevaller beschikbaar voor het uitkeren van een kerstgratificatie aan alle Nederlandse minima. Alle huishoudens tot 120% van het sociaal minimuminkomen krijgen in december een eenmalig extraatje van € 50.

Ook 65-plussers, ouders met kinderen tot 18 jaar, chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 125% van het sociaal minimuminkomen, ontvangen de gratificatie. Daarvoor stelt de gemeente een aanvullend budget beschikbaar. Het Amstelveens minimabeleid voorziet erin om deze bijzondere minimadoelgroepen extra te steunen. Over de betalingsdetails van deze vergoeding verschijnt dit najaar een bericht op de gemeentepagina van het Amstelveens Weekblad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.