Bijgewerkt: 8 december 2022

Minima zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2008

In de periode april 2007 tot maart 2008 hield de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder geregistreerde minima. Het KTO toetste belanghebbenden op het functioneren en overkomen van de consulenten. Deze vaste aanspreekpunten voor de klanten zijn beoordeeld op onder andere het nakomen van afspraken, vriendelijkheid en bejegening. Het KTO bevroeg ook naar het ervaren van de wachttijden. Hiervoor staat een wettelijke termijn van twee maanden. Bij 76% van de ondervraagden is de aanvraag binnen deze termijn afgehandeld, waarvan ruim 30% binnen 4 weken. De beleving van de wachttijden is vergelijkbaar: 80% van de betrokkenen ervaren de wachttijd als redelijk tot goed.

Groot  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Groot: 'Waar het hierom gaat is, dat wij bepaalde groepen in de samenleving proberen te helpen, die het financieel moeilijk hebben. Ik denk, dat het heel goed is, als je de regelingen zo probeert op te tuigen, dat de mensen er gebruik van kunnen maken en dat het terecht komt bij de mensen, die er recht op hebben'


Amstelveense burgers met een minimum inkomen zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Amstelveen. Klanten geven de consulenten van de gemeente een 7,5. Daarnaast ervaart 70% van de doelgroep de wachttijd op afhandeling van nieuwe aanvragen als redelijk tot goed. Ook werd het aanvraagformulier onder de loep genomen: bijna 90% van de geënquêteerden hebben geen of weinig moeite met het invullen van het formulier. In hetzelfde onderzoek polste de gemeente Amstelveen-Pas gebruikers naar hun ervaringen: ruim vier op de vijf pashouders gebruiken de kortingskaart voor vaste en speciale aanbiedingen in meerdere of mindere mate.

Als toetsingsonderdeel kwam het aanvraagformulier aan de orde: een grote meerderheid is tevreden over de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de beschikkingen. De gemeente werkt momenteel aan de verbetering van formulieren. Ook worden bepaalde regelingen automatisch toegekend om bepaalde doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken ouder dan 75 jaar nog beter van dienst te kunnen zijn.

Ruim de helft van de Amstelveen-Pas houders is tevreden over het aanbod van vaste en wisselende aanbiedingen. Klanten deden suggesties voor verbreding en variatie van het aanbiedingenpakket. Mede door de uitkomst van het onderzoek vernieuwt de gemeente komend jaar het producten- en dienstenaanbod van de A-pas.

De gemeente Amstelveen blijft werken aan verbetering van haar dienstverlening en gebruikt hiervoor ook de resultaten van dit KTO.

De vragen over de Amstelveenpas waren vooral gericht op het verzamelen van nieuwe ideeën voor kortingen en/of aanbiedingen. Voorafgaand daaraan kunnen we constateren dat de Amstelveenpas door bijna vier op de vijf pashouders in mindere of meerdere mate wordt gebruikt. Ideeën voor nieuwe kortingen of aanbiedingen zijn er voldoende. De meest genoemde zijn sport, openbaar vervoer, horeca (koffie, ijs) en levensmiddelen/gebruiksartikelen. Wellicht zullen dergelijke kortingen/aanbiedingen het gebruik van de Amstelveenpas vergroten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.