Bijgewerkt: 29 november 2022

Minister Blok is positief over het bereikte akkoord tussen de EU en VK

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Parlement/Rijksoverheid
24-12-2020

De Commissie constitutionele zaken van het EU Parlement heeft donderdag 24 december 2020 besloten de plenaire vergadering van het Europees Parlement aan te bevelen de voorwaarden voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk goed te keuren. Nadat de parlementaire ratificatie in het Verenigd Koninkrijk eerder vandaag was afgerond, waarbij de Royal Assentent voor het wetsvoorstel van de Europese Unie (Intrekkingsovereenkomst) werd verleend, stemden de leden van de Commissie constitutionele zaken voor een positieve aanbeveling met betrekking tot de Intrekkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, met 23 stemmen voor, drie stemmen tegen en geen onthoudingen.

De stemming vond plaats na een verklaring van commissievoorzitter Antonio Tajani (EVP, IT) en een discussie tussen de Brexit-coördinator van het Parlement Guy Verhofstadt (Renew Europe, BE) en de fractiecoördinatoren. Het debat in de commissie was gericht op de bijdrage van het Parlement aan de bescherming van de rechten van de burgers in het kader van Brexit (waarbij de meerderheid van de sprekers tijdens de eerste ronde het onderhandelingsteam van de EU heeft geprezen), alsmede op de stappen die door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en de EU-27 moeten worden genomen om deze rechten tijdens de overgangsperiode en daarna te blijven beschermen. De discussie ging ook over de algemene gevolgen van Brexit en de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, die het doel van de toekomstige onderhandelingen zal zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/BZ - 2018)

Stef Blok (VVD) minister van Buitenlandse Zaken


Minister Blok: 'Het is positief dat de EU en het VK een akkoord hebben bereikt over een nieuw partnerschap, na moeilijke en unieke onderhandelingen. Onder hoge tijdsdruk moest een nieuwe relatie met een uitgetreden EU-lidstaat worden vormgegeven. Ik wil EU hoofdonderhandelaar Barnier, voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en hun teams bedanken voor hun onvermoeibare inzet.

Nederland, de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement zullen nu de conceptteksten nauwkeurig gaan bestuderen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het VK, de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren en de governance van het akkoord. De tijd om dit te doen is zeer beperkt. Voorafgaand aan de Brussels besluitvorming zal de regering een eerste appreciatie van het akkoord aan het parlement sturen, zodat er gelegenheid is het akkoord te bespreken.

Per 1 januari 2021 gaan nieuwe regels gelden in de relatie met het VK. Dit gaan ook ondernemers en burgers merken. Het is daarom van belang dat iedereen zich hier zo goed mogelijk op voorbereidt.'

Volgende stappen. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU staat gepland voor middernachtelijke CET op 31 januari 2020, waarbij het Parlement aanstaande woensdag 29 januari over de overeenkomst zal stemmen. Om in werking te treden moet elke terugtrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK door het Europees Parlement worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie). De Raad zal het proces aan de kant van de EU dan met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen afronden, die is voorzien voor 30 januari 2020.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.