Bijgewerkt: 9 december 2022

Minister Blok schrapt automatische voorrang asielzoekers op de woningmarkt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-02-2016

De bepaling, dat statushouders (lees asielzoekers red.) voorrang krijgen op de woningmarkt wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. De wetswijziging (pdf 3 pagina’s) die minister Blok (Wonen) op 1 februari 2016 naar de Raad van State heeft gestuurd regelt, dat gemeenten zelf bepalen, of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Met het schrappen van de automatische voorrang uit de Huisvestingswet geeft de minister invulling aan de motie (pdf 1 pagina) Van der Linde (VVD). De wetswijziging is onderdeel van een pakket maatregelen, waarmee het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen zonder, dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden. Zo is in Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken, dat het kabinet de komst van sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders stimuleert. Daartoe worden bij wijze van experiment regels versoepeld en komt er een subsidieregeling als bijdrage in de bouwkosten.

Aanvullend maakt minister Blok een bredere analyse van de omvang van de categorieën woningzoekenden die problemen hebben bij het vinden van een sociale huurwoning, de omvang van de woningvoorraad en de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties op lokaal niveau maken. Daarmee wordt de motie De Vries (PvdA) uitgevoerd. De uitkomsten van de verkenning weegt de minister mee bij de definitieve vormgeving van de wetswijziging die de voorrangsbepaling voor statushouders schrapt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.