Bijgewerkt: 3 december 2022

Minister Cora van Nieuwenhuizen verlengt geldigheid theorie-examen rijbewijs

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
23-12-2020

Theorie-examens voor het rijbewijs, waarvan de geldigheid verloopt tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 blijven langer geldig. Dat schrijft (pdf 3 pagina's) minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW = Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen heeft sinds het begin van de crisis verschillende coulancemaatregelen genomen om de effecten van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Veel van deze maatregelen worden nu verlengd.

Foto Amstelveen
(Foto Hugo de Vries/IenW - 2017)

Cora van Nieuwenhuizen - Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


Sinds het begin van de coronacrisis zijn diverse coulancemaatregelen voor IenW sectoren getroffen om de effecten van COVID-19 op de vitale processen zo klein mogelijk te houden. In het licht van de aanscherping van de maatregelen op 14 december 2020, behoeven een aantal coulancemaatregelen verlenging. Binnen de wegensector gaat het niet alleen om het individuele personenvervoer en het vrachtvervoer, maar ook om het vervoer per bus en taxi. Binnen de spoorsector gaat het om maatregelen die de machinisten betreffen.

Het is sinds de aangescherpte maatregelen van medio december 2020 tot 19 januari 2021 niet mogelijk om bij het CBR examen te doen. Om te voorkomen dat eerder behaalde theorie-examens straks niet meer geldig zijn, verlengt minister Van Nieuwenhuizen de geldigheid van deze examens. Ook de theorie- en praktijkexamens voor logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, blijven langer geldig. Examens die tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 hun geldigheid zouden verliezen, blijven nu tot 1 oktober 2021 geldig.

Rijbewijzen. Als gevolg van de corona-maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom maakte Van Nieuwenhuizen zich eerder dit jaar hard voor een Europese oplossing. Dat leidde tot een verlenging van de geldigheid van rijbewijzen die zijn verlopen in de periode van 1 februari tot 30 november. Mensen met een rijbewijs dat in deze periode is verlopen, mogen negen maanden langer doorrijden. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs waarvan hun getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) voor 1 december 2020 verliep.

De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Een verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname. Binnen de EU wordt gekeken naar een nieuwe uniforme regeling voor de geldigheid van rijbewijzen. Minister Van Nieuwenhuizen vindt een nationale coulanceregeling wenselijk waarmee rijbewijzen die in de periode vanaf 1 december 2020 hun geldigheid hebben verloren, langer geldig blijven. Daarover is ze in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling is alleen geldig binnen Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.