Bijgewerkt: 3 december 2021

Minister Dekker schrapt notariskosten van trouwen in algehele gemeenschap

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
26-02-2018

Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, hoeven straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Zij kunnen voortaan volstaan met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Minister Dekker: ‘Doel van deze maatregel is het voor mensen zo eenvoudig mogelijk te maken. Bovendien zijn zij goedkoper uit, omdat de notariskosten vervallen. Dat scheelt honderden euro’s.’ De maatregel geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. Dit blijkt uit een wetsvoorstel, dat de minister (voor Rechtsbescherming) vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Foto Amstelveen
(Foto/Bron Nia Palli/Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2017)

drs. Sander Dekker (VVD) minister voor RechtsbeschermingHet wetsvoorstel, dat voortvloeit uit het regeerakkoord, heeft te maken met een wijziging die op 1 januari van 2018 is ingegaan. Voortaan trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, dat zij niet meer alle bezittingen en schulden delen die zij voor en tijdens hun huwelijk verkrijgen. Huwelijkspartners die daarvan willen afwijken en wèl alles met elkaar willen delen, moeten nu naar de notaris om dat in huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen. Dat is ingewikkelder en er zijn kosten aan verbonden. Met het wetsvoorstel komt het kabinet deze mensen tegemoet, door de procedure te vereenvoudigen en de notariskosten te schrappen.

De verklaring kan tot uiterlijk één werkdag voor het huwelijk worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente, waar men wil trouwen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Er komt een modelverklaring voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Minister Dekker vindt dit belangrijk met het oog op de rechtszekerheid. Zo’n registratie is duidelijk en zorgt voor een betere uitvoering. De modelverklaringen worden afgestemd met de KNB en de NVvB.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS