Bijgewerkt: 18 mei 2024

Minister Eurlings en Cramer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
24-04-2007

Op maandagmiddag 23 april 2007 kwamen de nieuwe ministers van het 4de kabinet Balkenende, Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat (CDA) en Jacqueline Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met een grote delegatie naar Amstelveen. Het gespreksonderwerp, de problematiek van de rijksweg A9, werd met de bewoners van Amstelveen besproken.

Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Joss Tabak begroet de Amstelveners in de Annakerk
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Voor de tableaus van de gemeente was het erg druk
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De bezoekers lezen het uitgedeelde informatiemateriaal
Het verkeer op de A9 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere wordt steeds maar drukker en drukker. Rijkswaterstaat zoekt vanaf 2004 naar een bevredigende oplossing. In de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere zijn uiteenlopende varianten van een mogelijke oplossing geschetst in een te downloaden brochure: Brochure Resultaten onderzoek eerste fase planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

St. Annakerk

De heer Eurlings was met de delegatie ook in Amsterdam en vertelde over de toekomstige verbreding van de snelwegen rondom de hoofdstad. De gemeente Amstelveen heeft op drie grote tableaus in de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg de situatie van de A9 geschets door foto’s en tekeningen.

Daarnaast was ook een PowerPoint presentatie, waarin aan de bezoekers de voorgeschiedenis, de haalbaarheidsonderzoeken, de gebiedsontwikkeling en eigenlijk alles wat met de A9 heeft te maken, duidelijk in beeld werd gebracht.
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De delegatie op het viaduct boven de A9
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Minister Eurlings met burgemeester Van Zanen
In de presentatie was in merendeel het onderzoek van het ministerie van Rijkswaterstaat verwerkt. De delegatie werd door de burgemeester en de wethouders van Amstelveen ontvangen aan de voet van de brug naast de St. Annakerk, waarvandaan het lijdende voorwerp: de Rijksweg A9 door de delegatie en de gastheren- en vrouwen goed bekeken kon worden. Helaas was er op dat moment geen file op de snelweg, wat op dit tijdstip hoogst ongebruikelijk was.


B & W

Omdat de meeste Amstelveners en Burgemeester en Wethouders de ondertunneling van de A9 steunen en willen, in de kerk een vurige discussie ontstaan over de toekomst van Amstelveen. Het probleem is, dat de A9 de stad in twee delen snijdt en de door de snelweg razende auto’s veel milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken langs de weg wonenden.


Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Minister Eurlings tijdens zijn toespraak
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Burgemeester en wethouders luisteren naar de toespraak
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Minister Cramer heeft het woord
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Burgemeester Van Zanen met Ton Hooijmaijers VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Pols hoopt, dat de ministers de situatie van de Amstelveners hebben begrepen
Eurlings Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Gedeputeerde Hooimaijers, minister Cramer, minister Eurlings en in de achtergrond wethouder Pols luisteren naar de Amstelveners
Het succes van de toekomstig ondertunnelde A9 kan alleen waar gemaakt worden, als de N201 naar een snelweg wordt opgewaardeerd. Volgens wethouder Ruimte, bouwen en wonen, de heer Remco Pols hebben de ministers begrepen, hoe de Amstelveners over dit onderwerp denken en dat ze het liefst op korte termijn een ondertunnelde A9 willen.

Minister Eurlings gaat zich beraden over wanneer en hoe hij een definitief besluit neemt in deze regionale verkeersproblematiek.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.