Bijgewerkt: 20 juni 2024

Minister Ollongren keert terug op haar post

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-04-2020

Koning Willem-Alexander heeft vandaag, op voordracht van de minister-president, besloten drs. K.H. Ollongren met ingang van 14 april 2020 weer te belasten met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Ollongren was sinds 1 november 2019 tijdelijk niet in staat haar taak als minister en viceminister-president uit te oefenen. Minister Koolmees blijft voorlopig viceminister-president. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/BZ - 2018)

drs. Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De Koning zal drs. S. van Veldhoven-van der Meer op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister voor Milieu en Wonen, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. De Koning zal drs. S. van Veldhoven-van der Meer met ingang van 14 april 2020 benoemen tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven-van der Meer zullen dinsdagochtend 14 april 2020 ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch worden beëdigd.

Daarnaast zal de Koning de minister van Defensie, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister zonder portefeuille en ontheffen van haar taken betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.