Bijgewerkt: 25 juni 2022

Minister Plasterk benoemt deskundigengroep voor elektronisch stemmen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/VNG
14-05-2015

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een deskundigengroep benoemd voor elektronisch stemmen en tellen van de stemmen bij verkiezingen. De deskundigengroep gaat specificaties opstellen voor het ontwikkelen van apparatuur voor elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal. De groep gaat ook onderzoeken, of er breed draagvlak bestaat voor die specificaties.

De deskundigengroep krijgt een voorzitter en 6 leden. Voorzitter is ingenieur Ronald Prins, deskundige in cryptografie en medeoprichter van Fox-IT. De leden zijn prof.ir. Daan van Eijck; mr. Aat de Jonge; dr. Marcus Kuhn; prof. dr. Joost Visser; prof. dr. Melanie Volkamer en ir. Marc Witteman. De groep brengt uiterlijk eind dit jaar verslag uit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Een elektronische stemmachine tijdens de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november 2006 in Amstelveen


De programmatuur en apparatuur voor elektronisch stemmen en tellen moet aan hoge eisen van betrouwbaarheid voldoen. Dat is geadviseerd door de commissie Van Beek, die de haalbaarheid van elektronisch stemmen heeft onderzocht. De groep van deskundigen gaat nu daarvoor de specificaties opstellen. Aan de hand daarvan moet blijken, of de markt de systemen kan leveren die aan de specificaties voldoen en zo ja wat daar dan de kosten van zullen zijn. Het Besluit tot instelling van een Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal is gepubliceerd in de Staatscourant.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Alle stembiljetten worden handmatig geteld na 21 uur in het raadhuis van Amstelveen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen in 2011


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG pleit in een brief aan minister Ronald Plasterk (BZK) voor een stembiljet, dat elektronisch kan worden geteld. Zij denkt aan een eerste experiment ermee bij de herindelingsverkiezingen van 2016. Gemeenten zijn tevreden met het nieuwe stembiljet, dat de minister voorstelt. Het A4-formaat is kleiner dan het huidige stembiljet en daardoor makkelijker te tellen. Het is ook te gebruiken door mensen met een visuele handicap; zij kunnen gebruik maken van een mal. Daarnaast verwacht de VNG dat laaggeletterden baat hebben bij partijlogo’s op de biljetten en eventueel foto’s van kandidaten.

De Tijdelijke experimentenwet van Plasterk biedt echter geen mogelijkheid voor experimenten met elektronisch tellen. Een gemis, vindt de VNG. Het tellen van stemmen vormt een knelpunt in het huidige verkiezingsproces. Elektronisch tellen (met behulp van scanapparatuur) verlicht de werkzaamheden van stembureauleden en voorkomt hertellingen; dat levert een beter verkiezingsproces op.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.