Bijgewerkt: 30 juni 2022

Minister Van der Steur nam ontslag, zijn opvolger is minister Blok

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
27-01-2017

De minister van Veiligheid en Justitie, mr. G.A. van der Steur, heeft donderdag 26 januari 2017, Zijne Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als minister van Veiligheid en Justitie. De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2017)

VVD-politicus Stef Blok (1964), is sinds 27 januari 2017 is hij minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II, als opvolger van Ard van der Steur geworden


Drs. S.A. Blok zal op zijn verzoek worden ontheven van de belasting met de aangelegenheden betreffende Wonen en Rijksdienst. Hij zal met ingang van vrijdag 27 januari 2017 worden belast met de leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr.dr. K.H.D.M. Dijkhoff, heeft, overeenkomstig hetgeen staatsrechtelijk gebruikelijk is, in aansluiting op de ontslagaanvraag van de minister van Veiligheid en Justitie, zijn functie ter beschikking gesteld aan Zijne Majesteit de Koning. De Koning heeft de terbeschikkingstelling niet aanvaard.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt de portefeuille over van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, die vandaag is benoemd als minister van Veiligheid & Justitie. De beleidsterreinen van Wonen en Rijksdienst vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.