Bijgewerkt: 26 november 2022

Misdrijven zijn in de regio in 2014 met 17% gedaald

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2015

Uit de regionale en landelijke veiligheidscijfers blijkt, dat Amstelveen goed scoort als het gaat om de veiligheid. Het totaal aantal misdrijven is in de regio in 2014 met 17% gedaald. Amstelveen scoort in de landelijke veiligheidsmonitor significant beter dan vergelijkbare gemeenten. Toch kunnen we niet achterover gaan leunen. In het nieuwe actieplan veiligheid staan diverse activiteiten gepland voor dit jaar. Zo wil de gemeente gaan starten met buurtpreventieteams en inzet blijven plegen op onder meer woninginbraakpreventie, zakkenrollerij, fietsendiefstal, auto-inbraken en verkeersveiligheid rondom scholen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen laat een Bosch AutoDome camerasysteem uitpakken, dat straks aan een hoge lantaarnpaal wordt opgehangen op het Stadsplein Amstelveen op 11 maart 2013. Er hangen 5 live view videocamera's rond het plein. De belangrijkste doelstelling van de inzet van het cameratoezicht is het vergroten van de mogelijkheden voor politie en gemeente ten behoeve van de openbare orde en om de veiligheid te versterken.


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het gaat goed met de veiligheid in Amstelveen. Als gemeente doen we daar samen met onze partners – politie, brandweer en OM – veel aan. Dat blijven we ook doen, want iedere inbraak, overval, of diefstal is er één te veel. De cijfers zijn goed, we scoren significant beter dan andere vergelijkbare gemeenten: onze inzet en investeringen op het gebied van veiligheid lonen. Het is belangrijk om daar mee door te gaan. Amstelveen moet veilig blijven, daar gaan we met elkaar voor.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester van Amstelveen, Mirjam van 't Veld


In het actieplan veiligheid 2015 zijn diverse veiligheidsacties opgenomen. Belangrijk uitgangspunt is de ‘hot spot’ benadering. Wanneer ergens sprake is van een veiligheidsprobleem, wordt op die plek een projectmatige, brede aanpak voor een bepaalde periode ingezet om het probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld door middel van extra toezicht en handhaving, cameratoezicht en voorlichting. 2015 start met een project in het Stadshart, waar sprake is van meerdere incidenten, zoals fietsendiefstal, auto-inbraken en zakkenrollerij.

Een ander initiatief zijn de buurtpreventieteams. Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die de ogen en uren van de buurt zijn. Deze vrijwilligers lopen door de buurt en melden verdachte situaties, of zaken die opvallen. Het idee is om zowel in Noord- als Zuid Amstelveen met een pilot te starten. Inwoners die hierin geïnteresseerd zijn, worden hiervoor opgeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.