Bijgewerkt: 28 september 2021

Mobilisatie Oorlogskruis voor mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
18-10-2013

Vrijdag 18 oktober 2013 reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Van Zanen, namens het ministerie van Defensie, in het raadhuis van Amstelveen het Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is de vervanging van het Verzetskruis, dat sinds 1 januari 1988 niet meer wordt uitgereikt.

Mevrouw Groenendijk-Oostenbroek is nu 88 jaar. Tijdens de oorlog woonde zij in Amstelveen aan de Meester Reijnstlaan 1. Haar ouders, een Joodse moeder en een niet-Joodse vader, verleenden onderdak aan Joodse onderduikers. Samen met haar zussen Iens en Judith, hielp zij daarbij. Ze was toen amper 17 jaar.

groenendijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Groenendijk aan de koffietafel met haar dochters in de kamer van Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen. Links zit Koos Hagen, stadsdichter van Amstelveen


groenendijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek en burgemeester Jan van Zanen na de uitreiking van het Mobilisatie-Oorlogskruis voor haar verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog


Ook was mevrouw Groenendijk-Oostenbroek koerierster voor het Parool. Elke week haalde zij kopij op in Amsterdam en stencilde op zolder het illegale Parool, dat zij vervolgens verspreidde in Amstelveen. Vlak na de oorlog heeft mevrouw Groenendijk-Oostenbroek model gestaan voor het oorlogsmonument van Theo Bennes in Amstelveen. Bij dit monument aan de Amsterdamseweg bij de ingang van het Broersepark vindt jaarlijks de 4 mei herdenking plaats.

groenendijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Nora Groenendijk-Oostenbroek is heel blij met haar Mobilisatie-Oorlogskruis. Hoewel de onderscheiding een beetje laat is gekomen voor de 88 jarige vrouw en 68 jaar na de oorlog, zijn zij en haar hele familie toch heel vereerd met de eindelijke erkenning voor haar gevaarlijke activiteiten


groenendijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is geen alledaagse onderscheiding, die je vaak ziet


oorlogsmonument Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het oorlogsmonument bij de ingang van het Broersepark vanaf de Amsterdamseweg te zien. Het monument werd ontworpen ter nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Het is gemaakt door de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes met model Nora Oostenbroek, als de 'treurende vrouw'
Mobilisatie Oorlogskruis?

Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948 ingesteld. Op 1 december 1992 stelde Koningin Beatrix het kruis opnieuw in, waarbij de voorwaarden werden gewijzigd en het besluit van 1948 werd herroepen.

Verzetskruis?

Het Verzetskruis is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse, of Japanse bezetter. Het Verzetskruis dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis. Het Verzetskruis wordt niet meer uitgereikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.