Bijgewerkt: 9 mei 2021

Mogelijk eind dit jaar liquidatie van SAO

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-04-2005

Betrokkenen streven naar een liquidatie van de Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij (SAO) per 31 december 2005.

Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van vier raadsfracties door het college van B&W over de opvolging van wethouder Th. Tiemessen in de raad van commissarissen van da SAO.

GroenLinks, VVD, BBA en D66 uitten hun zorg over de positie van de “demissionair commissaris”.

De laatste locatie in het Stadshart, het voormalig postkantoor, zal dan vermoedelijk zijn herontwikkeld in de sfeer van huuraappartementen en zijn verkocht aan een belegger. Daarmee zou het stadshart voor het eind van het jaar uit de boeken zijn.

De directeur van de SAO, topambtenaar J. Westra, blijft in functie en zal worden gevraagd het stadshartproject tot een einde te brengen. De raad van commissarissen (RvC) heeft zich ook uitgesproken over 31 december als streefdatum voor de liquidatie van de SAO.

Overigens heeft de gemeente geen vertegenwoordiger meer in de RvC omdat ook de tweede commissaris, de heer R. Toornend, 5 april zijn functie heeft neergelegd. Voor deze vervulling zal een voordracht door de gemeenteraad moeten worden gedaan. Over de informatieverstrekking van de RvC aan de gemeente zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Het Stadshartproject heeft zich in de loop der jaren onder druk van de verslechterende economische omstandigheden ontwikkeld van de koe met de gouden horens tot een schip van bijleg. In plaats van een verwachte winst van zo'n tien miljoen gulden voor de SAO, moest de gemeente als partij recent vijf miljoen euro bijstorten. Het gemeentebestuur werd daarover laat geïnformeerd.


door Henk Godthelp

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.