Bijgewerkt: 20 juni 2024

Mogelijk komen er huurappartementen in het voormalig KPMG-pand

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2015

Het Amstelveense college van B en W heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van kantoorpand De Bovenlanden, in de volksmond bekend als het oude KPMG-gebouw, om het leegstaande deel van het gebouw te transformeren in woonappartementen. Het college zal naar verwachting in februari/maart 2016 de gemeenteraad voorstellen de bestemming van het kantoorpand te verruimen om het plan mogelijk te maken. Het overige en meest oostelijke deel van het pand blijft in gebruik als regionaal hoofdkantoor van IT-bedrijf ATOS.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het verlaten kantorencomplex van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan. In het gebouw staat 47.000 m² kantooroppervlakte te huur. De foto is in 2010 gemaakt


Gemeente, eigenaar en architecten zijn al jaren in gesprek over een haalbare bestemming van dit pand langs de A9, dat ruim vijf jaar leeg staat. Nu de plannen voor de A9 vorm hebben en financiële omstandigheden het toe laten, acht de eigenaar het haalbaar om het leegstaande kantorendeel van ca 40.000m² te transformeren in 300 à 400 huurwoningen. Het plan wordt voldoende kansrijk geacht om de ruimtelijke ordeningsprocedure bij de gemeente in gang te zetten. De ontwikkelaar zal rekening houden met de geluidgevoeligheid van de A9 die wordt verbreed en verdiept. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Transformatie lege kantoorpanden speerpunt. Wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) geeft aan: “Het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen is één van de aandachtspunten van ons college. Het helpt om het tekort aan woningen aan te pakken en de kantorenleegstand terug te dringen en is bovendien duurzaam. Met De Bovenlanden hebben we meteen een pand te pakken, dat enorm in die behoefte kan voorzien.” Wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening, BBA): “Amstelveen zit aan de grens van het bouwen van nieuwe wijken. Op het gebied De Scheg na, is er geen ruimte voor nieuwe woningbouw, zeker met het oog op beperkingen die uitbreiding van Schiphol mee kunnen brengen. Transformatie tot woonfunctie zorgt voor verlevendiging van het gebied. Gebouw De Bovenlanden ligt centraal in Amstelveen en op loopafstand van voorzieningen in het Stadshart.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Deze week tekenen gemeente en de door de eigenaar opgerichte vennootschap die het plan verder ontwikkelt een voorovereenkomst om de plannen nader uit te werken en te komen tot de benodigde vergunningen. Architect Marcel van der Schalk, die ook betrokken was bij het ontwerp van het huidige pand, heeft een transformatieplan uitgewerkt en met het ontwerp rekening gehouden met de omgeving. Hij kent het gebouw als zijn broekzak. De bouwblokken blijven op zich gehandhaafd maar het pand wordt helemaal gerestyled.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Artist impression van De Bovenlanden als een gebouw met huurappartementen


Het gebouw De Bovenlanden bevindt zich aan de Burgemeester Rijnderslaan 10 – 30 langs de A9 in Amstelveen. Oud-huurder KPMG zegde in mei 2010 de huur op en vertrok uit ruimtegebrek naar een nieuw pand aan de Lang van Langerhuize, ook in Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.