Bijgewerkt: 24 juli 2024

Mogelijk nieuwbouw voor biljarters op de Startbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-03-2010

Elf Amstelveense biljartverenigingen zijn momenteel gehuisvest bij de Bankrashal die in 2011 wordt afgebroken. De komende periode op de Starwerkt de gemeente een plan uit om deze verenigingen een ander onderkomen te bieden in een nieuw te bouwen biljartcentrum op tennispark Startbaan.

Al geruime tijd is de gemeente in nauw overleg met Stiching Biljartcentrum Amstelveen en het Amstelveens Sportbedrijf over een alternatieve biljartgelegenheid. De gemeente wil de nieuwbouw realiseren bij de tennishal op tennispark Startbaan, dat geëxploiteerd wordt door het Sportbedrijf. Omdat de biljarters gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige faciliteiten zoals entree, kleedruimte en horeca is dit een zeer efficiënte oplossing.

Joss Tabak, wethouder sport: ‘We hebben een oplossing gevonden waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Het is nu zaak het plan verder uit te werken en te kijken naar de financiële haalbaarheid. Bij een positieve uitkomst leggen we een kredietaanvraag voor aan de gemeenteraad’.

Wil Peterse laat namens Stichting Biljartcentrum Amstelveen in een eerste reactie weten ook tevreden te zijn met de nieuwbouwplannen. ‘Zo’n 300 biljarters beleven in het biljartcentrum wekelijks veel plezier aan deze sport. Terecht wil de gemeente Amstelveen dit in standhouden en zoeken we gezamenlijk naar een oplossing voor de herhuisvesting. De Startbaan is daarvoor een prima locatie’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.