Bijgewerkt: 23 juni 2024

Monetaire beleidsbeslissingen van de ECB in september 2023

Nieuws -> EU

Bron: Europese Centrale Bank
14-09-2023

De inflatie blijft dalen, maar zal naar verwachting nog te lang te hoog blijven. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar de middellangetermijndoelstelling van 2%. Om de voortgang in de richting van zijn doelstelling te versterken, heeft de Raad van Bestuur op 14 september 2023 besloten de drie belangrijkste rentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verhogen.

De Europese Centrale Bank (ECB) is het belangrijkste onderdeel van het Eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), evenals een van de zeven instellingen van de Europese Unie. Het is een van de belangrijkste centrale banken ter wereld.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Christine Madeleine Odette Lagarde geboren Lallouette (geboren op 1 januari 1956) is een Franse politicus en advocaat die sinds 2019 president van de Europese Centrale Bank is. Lagarde was van 2007 tot 2011 ook lid van de regering van Frankrijk, met name als minister van Economie, Financiën en Industrie. De foto is gemaakt tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 25 maart 2022

De renteverhoging van vandaag weerspiegelt de beoordeling door de Raad van Bestuur van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de transmissie van het monetair beleid. In de door medewerkers van de ECB samengestelde macro-economische projecties voor het eurogebied van september wordt uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 5,6% in 2023, 3,2% in 2024 en 2,1% in 2025. Dit is een opwaartse bijstelling voor 2023 en 2024 en een neerwaartse bijstelling voor 2025. De opwaartse bijstelling voor 2023 en 2024 weerspiegelt vooral een hoger beloop van de energieprijzen. De onderliggende prijsdruk blijft hoog, ook al zijn de meeste indicatoren beginnen te verzachten.

Medewerkers van de ECB hebben het verwachte beloop voor de inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen licht naar beneden bijgesteld, naar een gemiddelde van 5,1% in 2023, 2,9% in 2024 en 2,2% in 2025. De rentestijgingen van de Raad van Bestuur uit het verleden worden nog steeds krachtig doorgegeven. De financieringsvoorwaarden zijn verder verscherpt en temperen steeds meer de vraag, wat een belangrijke factor is om de inflatie weer op het streefdoel te brengen. Met de toenemende impact van deze verkrapping op de binnenlandse vraag en het verzwakkende internationale handelsklimaat hebben medewerkers van de ECB hun economische groeiprognoses aanzienlijk verlaagd. Ze verwachten nu dat de economie van het eurogebied in 2023 met 0,7%, in 2024 met 1,0% en in 2025 met 1,5% zal groeien.Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB een niveau hebben bereikt dat, als het gedurende voldoende lange duur wordt gehandhaafd, een substantiële bijdrage zal leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar het streefdoel. De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de basisrentetarieven van de ECB zo lang als nodig op voldoende restrictieve niveaus zullen worden vastgesteld. De Raad van Bestuur zal een gegevensafhankelijke benadering blijven volgen bij het bepalen van het passende niveau en de passende duur van de beperking. In het bijzonder zullen de rentebesluiten van de Raad van Bestuur gebaseerd zijn op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de transmissie van het monetair beleid.

Belangrijkste rentetarieven van de ECB. De Raad van Bestuur besloot de drie belangrijkste rentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verhogen. Dienovereenkomstig zullen de rentetarieven op de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven op de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit met ingang van 20 september 2023 worden verhoogd naar respectievelijk 4,50%, 4,75% en 4,00%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP). De APP-portefeuille daalt in een afgemeten en voorspelbaar tempo, omdat het Eurosysteem de hoofdbetalingen van aflopende effecten niet langer herinvesteert. Wat het PEPP betreft, is de Raad van Bestuur voornemens de aflossingen van aflopende effecten die in het kader van het programma zijn gekocht, tot ten minste eind 2024 te herinvesteren. In ieder geval zal de toekomstige roll-off van de PEPP-portefeuille worden beheerd om interferentie met de passende monetairbeleidskoers. De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij het herinvesteren van aflossingen die vervallen in de PEPP-portefeuille, met het oog op het tegengaan van de risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid die verband houden met de pandemie.

Herfinancieringstransacties. Terwijl banken de bedragen terugbetalen die zijn geleend in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte krediettransacties en de voortdurende terugbetaling daarvan bijdragen aan zijn monetairbeleidskoers.

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie op de middellange termijn terugkeert naar de doelstelling van 2% en om de soepele werking van de transmissie van het monetair beleid te behouden. Bovendien is het Transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktdynamieken tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetaire beleid in alle landen van het eurogebied, waardoor de Raad van Bestuur zijn mandaat voor prijsstabiliteit effectiever kan vervullen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.