Bijgewerkt: 26 mei 2024

Monitor Detailhandel Noord-Holland 2018 gepubliceerd

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
06-09-2018

Leegstand winkels neemt af, het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels neemt licht af en het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig – meldt in een bericht de Provincie Noord-Holland. Er zijn wel verschillen in leegstand en toekomstbestendigheid van de Noord-Hollandse winkelcentra. Dat blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland augustus 2018 (pdf 41 pagina’s).

Winkelleegstand daalt in de provincie Noord-Holland naar 5,8% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde (7,2%). Tussen de regio’s en gemeenten zijn wel verschillen. Zo daalt de detailhandel in kleinschalige buurt- en centrumgebieden en stijgt deze in met name grotere wijkcentra. De Beemster kent vrijwel geen leegstand. Het aantal winkels neemt met minder dan 1% af naar 16.567, maar het totale winkelvloeroppervlak stijgt tot 4,3 miljoen vierkante meter. Plannen voor nieuwe winkels zijn daarentegen afgenomen tot 644.346 vierkante meter. Dit past in de trend van schaalvergroting die plaatsvindt in de hele detailhandel.

Banenmotor. De Noord-Hollandse winkels leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de economie, maar ook aan de werkgelegenheid. De winkelbranche is goed voor 9% van alle banen in de provincie. De werkgelegenheid neemt toe met 3,4% tot 145.526. Groei is er vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden; een derde van de Noord-Hollandse gemeenten laat een lichte krimp zien. Het aandeel banen bij postorderbedrijven en internetwinkels groeide het afgelopen jaar naar 8%. Deze groei komt vrijwel geheel voor rekening van Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een leegstaande winkel in Stadshart Amstelveen Binnenhof op 22 augustus 2017. Door de relatief hoge huurprijzen (€ 45.000-€ 96.000 per jaar) zijn veel huurders vaak genoodzaakt om met de huur van de winkelruimte te stoppen en de winkel sluitenToekomstperspectief. Voor het eerst brengt de monitor ook in kaart hoe toekomstbestendig winkelgebieden in Noord-Holland zijn. Dit gebeurt op basis van een risicoprofiel en de verwachte bevolkingsontwikkeling. Een aantal kleine kernen en buurtcentra staat er relatief goed voor, zoals Zwaagdijk, Hoogwoud, Obdam en Edam. Ook buurtwinkelcentra als IJburg (Amsterdam), Seinhorst (Hilversum) en Weidevenne (Purmerend) hebben een goed toekomstperspectief. Enkele centrumgebieden in middelgrote centra en enkele Amsterdamse wijkcentra lijken minder goed voorbereid op de toekomst.

Conclusies van het rapport: In Noord-Holland zijn 145.520 banen in de detailhandel, 9% van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de detailhandel is toegenomen met 4.850 banen (+4,3%). De flexibilisering van de detailhandel (meer parttime, minder fulltime banen) neemt verder toe. De groei is ook zichtbaar in het aantal banen per 1.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte (van 33 naar 35), een belangrijke economische indicator voor detailhandel. De toename werkgelegenheid is met name zichtbaar in Amsterdam en Amstelland- Meerlanden; een derde van de gemeenten had te maken met een lichte krimp. Het aandeel banen in postorder en internet binnen de detailhandel nam toe tot 8% van de totale werkgelegenheid.

Het aantal verkooppunten in Noord-Holland blijft dalen tot 16.567 winkels. Het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlakte neemt weer toe en is met 4,3 miljoen op het niveau van 2016. De leegstand in Noord-Holland nam af van 6,2% naar 5,8%. Dit is onder het landelijke gemiddelde van 7,2%. Er blijven grote verschillen in leegstand tussen de regio’s en gemeenten. Zo zijn er regio’s met relatief grote leegstand (IJmond 12%, Gooi en Vechtstreek en Kop van Noord-Holland 7%) en regio’s met relatief kleine leegstand (Amstelland-Meerlanden en Amsterdam 4%). Van de gemeenten heeft Beverwijk met 21% de hoogste leegstand en Beemster met 0% de laagste. De leegstand daalt met name in centrumgebieden en deels op PDV-locaties, maar stijgt in een aantal grotere wijkcentra.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel is wel ongelijk verdeeld over de deelregio’s. In de deelregio Amsterdam (+3.110 banen) groeide het aantal banen in de detailhandel in 2016 het sterkst. Daarnaast is er sprake van een sterke groei in Amstelland-Meerlanden (+1.590 banen), waarvan met name in Diemen (+350 banen), Amstelveen (+410 banen) en Haarlemmermeer (+680 banen). Bij een derde van de Noord-Hollandse gemeenten was in 2016 juist sprake van een lichte afname van de werkgelegenheid; onder meer in Edam-Volendam, Heerhugowaard en Hoorn (-60 banen) en Castricum, Bergen en Purmerend (-50 banen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.