Bijgewerkt: 7 december 2023

Multifunctionele hal Pandora

Nieuws ->

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-12-2006

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het bouwplan voor de sporthal op Pandora in de wijk Bankras. De sporthal wordt aan de zuidzijde van Pandora langs de Oranjebaan gerealiseerd.

De multifunctionele hal beslaat straks een oppervlakte van ongeveer 2.200 meter. Het bouwplan omvat een multifunctionele sporthal in twee bouwlagen. De afmetingen bedragen ongeveer 45 bij 49 meter. De bouwhoogte is ruim tien meter. Op 17 januari 2007 wordt een bewonersavond gehouden.

„Het gebruik is niet overeenkomstig de bestemming en het gebouw overschrijdt deels het bouwvlak, het is dus strijdig met het huidige bestemmingsplan," aldus een gemeentelijk woordvoerder. „Daarom moet een zogenoemd artikel 19-procedure doorlopen worden." Op dit moment heeft het gemeentebestuur een negental brieven ontvangen als reactie op het ingediende bouwplan.

Volgens de woordvoerder geven de briefschrijvers aan „vooral belang te hechten aan duidelijkheid over de inrichting van de buitenruimte bij de sporthal. Ook over de situatie op Pandora tijdens de bouw wordt om duidelijkheid gevraagd." „In het verleden hebben omwonenden hun zorgen geuit over de inrichting van de buitenruimte. De herinrichting van de buitenruimte is een discussiepunt en zal begin 2007 verder worden besproken met belanghebbenden, onder andere met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden.

Tijdens de bouwfases is besloten tot het instellen van tijdelijke maatregelen ten behoeve van parkeren en bouwverkeer. De gemeente streeft ernaar deze maatregelen voor de start van het bouwproject uit te voeren."


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.