Bijgewerkt: 2 december 2023

Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen in het basisonderwijs

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-10-2014

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen meer en beter muziekonderwijs. Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken, dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 25 miljoen euro voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten.

Er is groot draagvlak in de samenleving voor meer en beter muziekonderwijs. 85% van de ouders vindt het belangrijk, dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover, dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Het is niet, dat zij geen muziek willen geven, ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het beroemde kinderkoor 'Cantemus' uit de Hongaarse stad Nyíregyháza heeft op vrijdagavond 19 maart 2010 een prachtige concert gegeven in de St. Annakerk in Amstelveen. Het koor was te gast in Nederland op uitnodiging van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor, dat in hetzelfde weekend haar vijfjarig jubileum vierde. Deo Cantemus betekent in het Latijn: 'Laten wij zingen tot God'


Met het extra geld kunnen scholen de deskundigheid van mensen die voor de klas staan vergroten. Daarnaast kunnen zij samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Kinderen kunnen zich zo op muzikaal en kunstzinnig vlak ontwikkelen. 'Goed cultuuronderwijs is belangrijk', aldus minister Bussemaker. 'Belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Want de samenleving verandert in rap tempo. We kunnen dat alleen bijbenen, als we onze creativiteit ten volle inzetten. Muziekonderwijs voor alle kinderen is daarbij een goed begin.'

Scholen kunnen samen met culturele instellingen hun plannen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De vormgeving van de plannen kan overal anders zijn. Zo zal in een stad eerder samenwerking worden gezocht met een conservatorium, of poppodium, terwijl dat op het platteland met een fanfare, of harmonie zal gebeuren. Ook vormen met brassbands en muziekscholen zijn denkbaar. Met deze brede benadering geeft Bussemaker ook gehoor aan de wens uit politiek en samenleving om eigentijdser muziekonderwijs en meer verbinding met amateurkunst.

‘Goed muziekonderwijs is een belangrijke investering in de creativiteit van jonge mensen. Ik heb ook gezien hoe muziek hun leven kan veranderen. Als de regering het belang van goed muziekonderwijs erkent én ondersteunt, doe ik, samen met andere private partijen, graag mee’. - Joop van den Ende. ‘Muziekonderwijs is belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen’. - Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie Universiteit van Amsterdam

‘Muziek moet een grote rol  spelen in het onderwijs. Alle kinderen moeten de kans krijgen hun passies en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Live muziek raakt je emoties, je lijf en prikkelt je fantasie. Zelf muziek maken stimuleert ook nog de motorische ontwikkeling. Dit is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen, voor de toekomst van kunst en cultuur, voor de toekomst van onze samenleving.’ - George Wiegel, directeur Het Gelders Orkest.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.