Bijgewerkt: 26 juni 2022

NATO ministers bespraken aanvraag lidmaatschap Zweden en Finland

Nieuws -> Informatief

Bron: NATO
16-05-2022

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NATO zijn zondag (15 mei 2022) in Berlijn bijeengekomen om de mogelijke lidmaatschapsaanvragen van Finland en Zweden te bespreken en om de steun van de NATO (NAVO) aan Oekraïne na de brute invasie van Rusland opnieuw te bevestigen.

In zijn toespraak tot de media via een videoverbinding met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei de heer Stoltenberg dat Zweden en Finland de naaste partners van de NATO zijn en dat het "historisch" zou zijn als zij zouden besluiten het lidmaatschap aan te vragen. "Hun lidmaatschap van de NAVO zou onze gedeelde veiligheid vergroten, aantonen dat de deur van de NAVO openstaat en dat agressie niet loont", aldus Stoltenberg, die herhaalde dat alle soevereine naties het recht hebben om hun eigen weg te kiezen.Ter afsluiting van de tweedaagse ministersvergadering zei de heer Stoltenberg dat de bondgenoten ook besprekingen hebben gevoerd over steun aan Oekraïne, verdere versterking van de afschrikking en verdediging van de NAVO en de implicaties op langere termijn van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Nadat de Russische troepen er niet in geslaagd zijn Kyiv in te nemen, trekken zij zich terug uit Kharkiv en is hun Donbass-offensief tot stilstand gekomen, aldus de heer Stoltenberg. "Rusland bereikt zijn strategische doelstellingen niet", zei hij. "President Poetin wil dat Oekraïne wordt verslagen, dat de NAVO wordt uitgeschakeld en dat Europa en Noord-Amerika worden verdeeld. Maar Oekraïne houdt stand, de NAVO is sterker dan ooit. Europa en Noord-Amerika zijn stevig verenigd. Oekraïne kan deze oorlog winnen", aldus de secretaris-generaal, die eraan toevoegde dat de bondgenoten hun militaire steun aan Oekraïne moeten blijven opvoeren.

De heer Stoltenberg zei dat de ministers ook de komende NAVO-top in Madrid hebben besproken, waar naar verwachting besluiten zullen worden genomen over de versterking van het bondgenootschap, de steun aan de mondiale partners en de aanneming van het volgende strategisch concept van het bondgenootschap, de blauwdruk voor de toekomstige aanpassing van de NAVO aan een gevaarlijker en concurrerender wereld.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO, /ˈneɪtoʊ/; Frans: Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN), ook wel het Noord-Atlantisch Bondgenootschap genoemd, is een intergouvernementeel militair bondgenootschap tussen 30 lidstaten - 28 Europese staten, de Verenigde Staten, en Canada. Opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog op aandringen van de regering Truman in de Verenigde Staten, voert de organisatie het Noord-Atlantisch Verdrag uit, dat op 4 april 1949 werd ondertekend.

De NAVO is een systeem van collectieve veiligheid: de onafhankelijke lidstaten komen overeen elkaar te verdedigen tegen aanvallen van derden. Het werd tijdens de Koude Oorlog opgericht als antwoord op de dreiging die van de Sovjet-Unie uitging. Het bondgenootschap is na de ontbinding van de Sovjet-Unie blijven bestaan en is betrokken geweest bij militaire operaties op de Balkan, in het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Afrika. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd in Brussel, België, terwijl het hoofdkwartier van de Allied Command Operations in de buurt van Bergen, België ligt. Het motto van de organisatie is "animus in consulendo liber" (Latijn voor "Een geest onbelemmerd in beraadslaging").

Sinds de oprichting is door de toelating van nieuwe lidstaten het bondgenootschap van de oorspronkelijke 12 landen uitgebreid tot 30. De meest recente lidstaat die aan de NAVO werd toegevoegd was Noord-Macedonië op 27 maart 2020. De NAVO erkent momenteel Bosnië en Herzegovina, Georgië en Oekraïne als aspirant-leden. De uitbreiding heeft geleid tot spanningen met het niet-lid Rusland, dat een van de 20 extra landen is die deelnemen aan het Partnerschap voor Vrede-programma van de NAVO. Nog eens 15 landen zijn betrokken bij geïnstitutionaliseerde dialoogprogramma's met de NAVO. De gecombineerde militaire uitgaven van alle NAVO-leden bedroegen in 2020 ruim 57 procent van het mondiale nominale totaal. De leden zijn overeengekomen dat zij ernaar streven de beoogde defensie-uitgaven van ten minste 2 procent van hun BBP (bruto binnenlands product) in 2024 te bereiken of te handhaven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.