Bijgewerkt: 25 juli 2024

NL-Alert is landelijk ingevoerd

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
08-11-2012

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft op 8 november 2012 de NL-Alert, een nieuw aanvullend alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon informeren.In het bericht staat specifiek, wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Alle mobiele telefoons in het betreffende gebied ontvangen deze berichten automatisch, mits de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft.

De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcast berichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. Aanmelden voor NL-Alert is niet nodig en de dienst is gratis.

Nederland is het eerste land ter wereld, waar dit systeem landelijk wordt ingevoerd. NL-Alert is vanaf vandaag in alle 25 veiligheidsregio's in Nederland beschikbaar. Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een bericht over een (dreigende) ramp verstuurd, zoals bij een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Het bericht bereikt de mobiele telefoons in een bepaald gebied dan binnen enkele seconden.

Om Nederlanders over het nieuwe aanvullende alarmmiddel te informeren, start een publiekscampagne NL-Alert. Direct Informatie bij een noodsituatie. Op dit moment is meer dan de helft van alle mobiele telefoons in staat een NL-Alert bericht te ontvangen. Dat betekent, dat ruim 11 miljoen mobiele telefoons een NL-Alert al kunnen ontvangen. De komende jaren zal dit aantal verder oplopen.Er komen steeds meer toestellen op de markt die automatisch zijn ingesteld op NL-Alert. Dat maakt dit nieuwe middel een waardevolle aanvulling op de bestaande middelen als de sirene, de rampenzenders en de website crisis.nl. NL-Alert komt niet in plaats van deze middelen. Op de website www.nl-alert.nl  is na te gaan, of je toestel al geschikt is om een NL-Alert bericht te ontvangen.

iPhone nog niet op de lijst

Apple ondersteunt op dit moment in Nederland/Europa nog niet de techniek van NL-Alert (cell broadcast). Apple is van plan om NL-Alert in de toekomst te ondersteunen. Op deze site staat ook beschreven hoe je je toestel instelt op NL-Alert. Medio februari zal een landelijk NL-Alert testbericht worden verstuurd, waardoor mensen kunnen controleren, of hun telefoon goed is ingesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.