Bijgewerkt: 31 maart 2023

Naar een duurzame en innovatieve Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: CROL
30-01-2009

De schotten tussen luchtvaartbeleid en beleid voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen in regio’s met een luchthaven moeten worden geslecht, stelt de Commissie Ruimtelijk Ontwikkeling Luchthavens. Dit is noodzakelijk voor een Metropoolregio Amsterdam die tot de internationale top behoort.

Deze uitdaging vraagt om nieuw elan in de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en de luchthaven. Om deze ambitie te bereiken stelt de commissie een integrale gebiedsgerichte aanpak en een Mainport 2.0 strategie voor. Het is ook de hoogste tijd dat er een oplossing komt voor de verstoorde verhoudingen tussen enkele publieke partijen en de grootste private grondeigenaar in de regio direct gelegen rondom Schiphol.

Cube Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)


The Great Rubik's Cube
of Schiphol


De commissie concludeert ook dat er geen sprake is van toenemende juridisering in het gebied rond de luchthaven. Hiermee zou perspectief ontstaan voor een tweede generatie Airport City, rondom het thema duurzaamheid. Dit is de kern van het advies van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens. Commissievoorzitter Kees Vriesman presenteerde 29 januari 2009 het rapport “Mainport 2.0”aan de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (VROM).

De commissie doet een aantal concrete voorstellen. Zo adviseert de commissie om op korte termijn af te stappen van het vestigingsbeleid waarbij individuele bedrijven worden getoetst op hun Schipholgebondenheid. In plaats daarvan stelt de commissie een systeem voor waarbij bedrijven vooral naar de goede plek verleid worden via de inrichting van bedrijventerreinen en ketens van bedrijvigheid.

De Commissie bepleit verder de instelling van een publieke grondbank, in elk geval voor de regio rondom Schiphol. Daarnaast adviseert de commissie om in de komende Luchtvaartnota voor de lange termijn (2030/2040) een aantal onderwerpen te agenderen met grote ruimtelijke consequenties. Dit betreft onderzoek naar de mogelijkheid om Schiphol te laten betalen voor baanreserveringen.

Hierdoor wordt duidelijk hoe noodzakelijk bijvoorbeeld de reservering voor de 2e Kaagbaan is. Ook vermindering van het aantal banen kan een groot ruimtelijk-economisch potentieel opleveren. Daarnaast  zou de mogelijkheid van gebundelde vliegpaden goed onderzocht moeten worden, met de voorgestelde mainportstrategie en gebiedsgerichte aanpak als basis .

De commissie bestaat uit ir. C.J. Vriesman (voorzitter) en prof.dr. M.J.W. van Twist. Tot 1 november 2008 had mevrouw dr. O.A.W.T. van de Riet ook zitting in de commissie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.