Bijgewerkt: 15 juni 2024

Nader Onderzoek DoodsOorzaak -procedure 1 oktober van start

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
04-09-2012

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek. Met de komst van de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen) wordt vanaf 1 oktober 2012 bij onverklaard en onverwacht overlijden door speciaal daarvoor opgeleide artsen een nader onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak.

Daardoor kan de doodsoorzaak alsnog achterhaald worden en kunnen toekomstige overlijdensgevallen mogelijk worden voorkomen. Dat schrijft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De NODO-procedure is opgesteld in samenwerking met de medische sector. Sinds 1 januari 2010 vindt, wanneer een minderjarige komt te overlijden, vóór het afgeven van een verklaring van overlijden, altijd overleg plaats tussen de behandelend arts en een forensisch arts. Met de komst van de nieuwe procedure wordt bij onverklaard en onverwacht overlijden van een minderjarige altijd een forensisch arts ingeschakeld. In overleg met de kinderarts besluit deze of de NODO-procedure in werking moet worden gesteld.

Deze procedure zal plaatsvinden in twee speciaal daarvoor toegeruste ziekenhuizen, te weten het AMC te Amsterdam en het UMC te Utrecht in samenwerking met de GGD’en. De nieuwe procedure omvat het verzamelen van informatie (bijvoorbeeld bij de ouders, of op de plek van overlijden), het verrichten van een schouw, afname van lichaamsmateriaal en indien nodig een obductie. Goede communicatie met de ouders is hierbij zeer belangrijk. Daar wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed.

Als er aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden, of er wordt getwijfeld aan de natuurlijke aard van het overlijden, stopt de NODO-procedure. In dat geval wordt er contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Dan volgt de standaardprocedure bij niet-natuurlijk overlijden en onderzoekt het OM bijvoorbeeld of er sprake is van een strafbaar feit.

Staatssecretaris Teeven gaat er vanuit, dat de NODO-procedure op 1 oktober 2012 in werking treedt. GGD Nederland draagt zorg voor de implementatie van de procedure. De uitvoering van deze procedure zal één jaar lang worden begeleid door een evaluatieonderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek volgt een beslissing over voortzetting van de procedure.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.