Bijgewerkt: 27 juni 2022

Nadere toelichting op Milieuplan 2013 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2012

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Nadere toelichting op Milieuplan 2013

Tijdens de vergadering van de commissie ABM op 29 november 2012 is het Milieuplan 2013 behandeld. Voor een tweetal punten, de Hortus Botanicus en het gebruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen, volgt hierbij een nadere toelichting:

1.Hortus Botanicus

Een haalbaarheidstudie naar de verplaatsing van de Hortus Botanicus naar Amstelveen maakt deel uit van het initiatiefvoorstel van GroenLinks "Biodiversiteit is (be)leven", dat in juli is aangenomen door de raad (zie paragraaf 1.5.5 van het initiatiefvoorstel). In 2013 wordt een plan gemaakt, hoe verder uitvoering te geven aan het initiatiefvoorstel, inclusief de haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van (delen van) de HortusBotanicus.

In 2012 is reeds een nulmeting gehouden van flora en de aanwezige fauna in de bermen en in bloemenweiden. Met name de kruiden zijn geïnventariseerd.

e-laad Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Rapport elektrisch laadoverzicht gemeente Amstelveen 2012


2.Gebruik laadpalen elektrische voertuigen

Er zijn nu tien oplaadpalen operationeel binnen de bebouwde kom, alle op basis van individuele aanvragen bij de Gemeente Amstelveen (excl. Amsterdamse Bos). De meeste laadpalen kennen twee aansluitmogelijkheden. Tot het voorjaar van 2013 worden er nog acht laadpalen geplaatst, waarvan vijf op basis van individuele aanvragen en drie op aandragen van de Gemeente Amstelveen.

Helaas is de stichting e-laad gestopt met de levering van laadpalen. Het aantal aanvragen is dusdanig hard gegroeid, dat er niet voldoende budget meer is bij e-laad. Hierdoor heeft de gemeente twee aanvragers teleur moeten stellen.De laadpalen worden goed gebruikt.

Dit is terug te zien in het aantal transacties en de laadduur. Onderstaande tabellen illustreren het gebruik en zijn gebaseerd op gegevenstot en met oktober 2012. Voor een vergelijking met de landelijke gegevens: http://www.e-laad.nl/submenunieuws/375-statistieken-stichting-e-laad-laten-sterkte-groei-elektrisch-laden-op-straat-zien  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.