Bijgewerkt: 5 december 2022

Nationale Ombudsman zet vraagtekens bij inspraakprocedures

Nieuws -> Informatief

Bron: Bovenkerkerpolder Natuurlijk
30-01-2008

Na bijna twee jaar onderzoek heeft de Nationale Ombudsman prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer de klacht van Actiecomité Golfodrama tegen de gemeente Amstelveen afgehandeld. De klacht was gericht tegen de voorlichting en de besluitvorming over een golfbaanplan in de Bovenkerkerpolder.

Bovenkerkerpolder natuurlijk Amstelveenweb
(Bovenkerkerpolder natuurlijk - 2008)

Het logo van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk


Brenninkmeijer stelt vast dat er in de gevoerde procedure fouten zijn gemaakt. Naar aanleiding van de klacht overweegt de Nationale Ombudsman uit eigen beweging een landelijk onderzoek in te stellen naar:

-inspraakprocedures ten behoeve van locatieontwikkelingen en

-door raden van gemeenten vastgestelde klachtverordeningen.

Golfodrama/Bovenkerkerpolder Natuurlijk is uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het eerstgenoemde onderzoek. De klachtverordening van de gemeente Amstelveen is naar aanleiding van de klacht ingetrokken en de inspraakprocedure is aangepast.

Opmerkelijk is dat de heer Brenninkmeijer constateert dat inspraakprocedures eerder conflictbevorderend werken dan dat het overheid en burgers dichterbij elkaar brengt. De gemeente Amstelveen heeft volgens hem een kans laten liggen door Golfodrama niet bij de besluitvorming te betrekken.

Lees de brief van de Nationale Ombudsman van 24 januari 2008

Voor meer informatie kijk op www.bovenkerkerpoldernatuurlijk.nl

Wie is de Nationale Ombudsman?

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij of zij wordt in Nederland benoemd door de Tweede Kamer. Klachten over het optreden van gemeenten en provincies worden niet behandeld, tenzij de Nationale Ombudsman daartoe speciaal door een gemeente of provincie is aangewezen.

De Nationale Ombudsman behandelt alleen klachten over individuele zaken waarvoor geen beroep bij de rechter mogelijk is. De Nationale Ombudsman publiceert zijn conclusies in rapporten en in een jaarlijks verslag, die ook op Internet beschikbaar zijn.

De Nationale Ombudsman is geen rechter, de overheid is niet verplicht om gevolgen te verbinden aan zijn uitspraken. Ook van de Nationale Ombudsman gaat een grote publicitaire en daardoor ook controlerende werking uit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.