Bijgewerkt: 30 juni 2022

Natuurgebied in het Amsterdamse Bos wordt feestelijk opgeleverd

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Provincie Noord-Holland
10-09-2009

Wethouder Vos en gedeputeerde Meerhof openen Zuidelijke Oeverlanden - Nieuwe Meer

Het natuurgebied Zuidelijke Oeverlanden – Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos wordt op zondag 20 september 2009 (17.30 uur) feestelijk geopend door wethouder Marijke Vos van gemeente Amsterdam (Openbare Ruimte en Groen) en gedeputeerde Rob Meerhof van provincie Noord-Holland (Landschap). De opening is de afsluiting van de Groene AS Dag, een fiets- en recreatie-evenement door de Groene AS.

Ganzen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Ganzenkolonie in het natuurgebied Zuidelijke-Oeverlanden in het Amsterdamse Bos


De Zuidelijke Oeverlanden – Nieuwe Meer is een belangrijke schakel in de Groene AS en is één van de natuurkernen in het Amsterdamse Bos. Het is een belangrijk leefgebied voor moerasvogels als de kleine karekiet, de rietgors en de blauwborst. Doordat de natuurkwaliteit hier de laatste jaren afnam, leefden steeds minder moerasvogels in het gebied. Het rietland werd ouder en steeds meer struiken en boompjes groeiden in de Zuidelijke Oeverlanden. Hierdoor werd de grond droger.

Om deze tendens te keren, is ongeveer vier hectare verruigd rietland zo’n twintig tot dertig centimeter afgegraven. Ook zijn wilgen en berken die tussen het riet groeiden verwijderd. Vanuit het ondiepe open water kan binnen enkele jaren weer nat rietmoeras groeien.

Groene AS

De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone en een aantrekkelijk leefgebied voor veel diersoorten. Gebieden als de Lange Bretten, Tuinen van West, De Oeverlanden, Middelpolder, Schinkelbos en Amsterdamse Bos vormen samen de Groene AS. De mens kan hier heerlijk recreëren in het groen. De Groene AS maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

In 1995 ondertekenden tien partners het ontwikkelingsplan Groene AS: provincie Noord-Holland, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer. De Amsterdamse stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. Andere betrokken organisaties zijn Dienst Landelijk Gebied, Stichting Mainport en Groen, Recreatie Noord-Holland en Amsterdamse Bos. Meer informatie over de Groene AS en de opening vindt u op www.groene-as.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.