Bijgewerkt: 13 april 2021

Nederland beperkt ook reizen voor mensen van buiten Europa

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-03-2020

Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

-EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;

-Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;

-Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);

-Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;

-Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere personen met een vitale functie of behoefte, waaronder: Zorgpersoneel; Grenswerkers; Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk; Diplomaten; Militairen; Personeel van internationale en humanitaire organisaties; Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen; Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing; Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten. Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen - 2018)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid


De coronaviruscrisis is nu een pandemie die zich over de hele wereld heeft verspreid, met gevallen op vijf continenten. De mondialisering en het internationale verkeer van mensen creëren voorwaarden die de verspreiding van het virus over de grenzen heen vergemakkelijken. Een volksgezondheidscrisis heeft door het reizen geleid tot een groot aantal geïmporteerde gevallen in verschillende landen, die geleidelijk aan lokale uitbraken hebben veroorzaakt door een geleidelijke maar grootschalige overdracht van het virus door de gemeenschap. Hoe sneller de schakel tussen de overdrachtsketen en het reizen wegvalt, hoe sneller de lokale overdracht intensiveert, wat een grote druk op de gezondheidszorgsystemen met zich meebrengt.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

Kaart van het Schengengebied. De buitengrens van de EU moet fungeren als een veiligheidszone voor alle Schengenlanden. Het is van gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In de huidige omstandigheden, waarin het coronavirus nu in de hele EU wijdverbreid is, biedt de regeling inzake de buitengrenzen de mogelijkheid van een gecoördineerd optreden van de lidstaten om de wereldwijde verspreiding van het virus te beperken


Op dit moment wordt de Europese Unie beschouwd als het epicentrum van de COVID-19-pandemie. De afgelopen weken hebben de lidstaten een aantal drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. De gevallen van COVID-19 zijn echter in korte tijd exponentieel toegenomen, waardoor de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten onder grote druk komen te staan, wat ook dagelijks exponentieel toeneemt.

Hoewel reisbeperkingen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het algemeen niet worden gezien als de meest effectieve manier om een pandemie tegen te gaan, maakt de snelle verspreiding van COVID-19 het essentieel dat de EU en de lidstaten dringend, onmiddellijk en gecoördineerd actie ondernemen, niet alleen om de volksgezondheid van onze bevolkingen te beschermen, maar ook om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt van de EU naar andere landen, zoals in de afgelopen weken is geconstateerd.

De reisbeperkingen moeten gericht zijn op een drastische vermindering van de inkomende mensenstromen aan de buitengrenzen van de Unie, waardoor ook de overdracht naar andere landen bij de terugkeer van reizigers wordt vertraagd en het uitgaande verkeer van EU-burgers en andere personen die in het EU+-gebied verblijven, wordt ontmoedigd. (Bron EU Commissie)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.