Bijgewerkt: 16 juni 2024

Nederland dient officieel herstel- en veerkrachtplan in bij de EU

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie
11-07-2022

De EU Commissie heeft op 8 juli 2022 een officieel herstel- en veerkrachtplan van Nederland ontvangen. In dit plan worden de hervormingen en publieke investeringsprojecten uiteengezet die Nederland van plan is uit te voeren met de steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility = RRF).

De SRF vormt de kern van NextGenerationEU, die 800 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking zal stellen om investeringen en hervormingen in de hele EU te ondersteunen. De SRF zal een cruciale rol spelen om Europa te helpen sterker uit de crisis tevoorschijn te komen en de groene en digitale transitie veilig te stellen. De presentatie van het plan volgt op een intensieve dialoog tussen de Commissie en de Nederlandse autoriteiten.Het herstel- en veerkrachtplan van Nederland. Nederland heeft recht op in totaal 4,7 miljard euro aan subsidies in het kader van het SRF. Het Nederlandse plan is opgebouwd rond zes pijlers: bevordering van de groene transitie; versnelling van de digitale transformatie; verbetering van de woningmarkt met een focus op renovatie van gebouwen; versterking van de arbeidsmarkt, pensioenen en toekomstgericht onderwijs; versterking van de volksgezondheidssector en de paraatheid voor pandemieën; aanpak van agressieve belastingplanning en witwaspraktijken. De projecten in het plan bestrijken de gehele levensduur van de SRF tot 2026. In het plan worden projecten voorgesteld op alle zeven Europese vlaggenschipgebieden.

Volgende stappen. De Commissie zal het Nederlandse plan nu beoordelen aan de hand van de elf criteria die in de verordening zijn vastgesteld en de inhoud ervan omzetten in juridisch bindende besluiten. Bij deze beoordeling zal onder meer worden nagegaan of het plan bijdraagt tot een effectieve aanpak van alle of een aanzienlijke subset van de uitdagingen die in de desbetreffende landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester zijn vastgesteld. De Commissie zal ook beoordelen of het plan ten minste 37% van de uitgaven bestemt voor investeringen en hervormingen die de klimaatdoelstellingen ondersteunen, en ten minste 20% voor de digitale transitie.

De EU Raad zal in de regel vier weken de tijd hebben om het voorstel van de Commissie voor een uitvoeringsbesluit van de Raad goed te keuren. De Commissie heeft nu 27 herstel- en veerkrachtplannen ontvangen. De Commissie heeft positieve beoordelingen van 25 herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten goedgekeurd, die ook door de Raad zijn goedgekeurd.

Wat is de herstel- en veerkrachtfaciliteit? De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF-Recovery and Resilience Facility) is de hoeksteen van NextGenerationEU, het plan van de EU om sterker uit de coronaviruscrisis tevoorschijn te komen. De faciliteit zal 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies beschikbaar stellen om hervormingen en investeringen in de lidstaten te ondersteunen. Het zal Europa helpen zich te herstellen van de economische en sociale schade van de crisis en onze economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid maken op een groene en digitale toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.